Почасовите разходи за труд през тримесечието юли - септември са се повишили с 5,3 на сто в еврозоната и с 5,7 на сто в целия ЕС в сравнение със същото тримесечие на предходната година, показват най-новите данни на Евростат.

Тези разходи условно са разделени на две части – разходи за възнаграждения (получавани от трудещия се - бел. ред.) и съпътстващи разходи, като такива за социални и здравни осигуровки, плащани от работодателя.

В еврозоната възнагражденията за отработен час са се увеличили с 5,3 на сто, докато компонентът за съпътстващи разходи е нараснал с 5,1 на сто през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

За всеки лев заплата на мъжете, българките взимат 88 стотинки

В ЕС почасовите надници и заплати са се увеличили с 5,8 на сто, а компонентът извън заплатите с 5,4 на сто през третото тримесечие на 2023 г.

Изменения по страни

През третото тримесечие на 2023 г. на годишна база най-високите увеличения на разходите за почасово възнаграждение са регистрирани в Хърватия (+16,2 на сто), България (+15,8 на сто), Унгария (+15,4 на сто) и Румъния (+15,1 на сто). Още четири страни членки на ЕС отбелязаха увеличение с над 10 на сто, а именно: Латвия (+12,4 на сто), Полша (+12,2 на сто), Литва (+11,2 на сто) и Естония (+11,0 на сто).

Евростат
Евростат

Разходи за възнаграждения

В ЕС икономическите дейности, които регистрират най-високо годишно увеличение на разходите за почасово възнаграждение, са в сектор "Доставяне на електричество, газ, пара и климатизация" (+7,3 на сто) и "Административни и спомагателни дейности " (+7,1 на сто). Най-ниско годишно увеличение е отчетено в при "Операции с недвижими имоти" (+2,6 на сто).

Съпътстващи възнагражденията разходи

Икономическите дейности с най-голям годишен ръст в несвързания със заплатите компонент са в секторите "Добивна промишленост" (+9,5 на сто) и "Строителство" (+8,7 на сто). Най-ниско годишно увеличение е регистрирано в "Операции с недвижими имоти" (+2,2 на сто).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg