Служебното правителство на Димитър Главчев взе нов заем за 200 милиона лева. Това е четвъртата емисия за държавни ценни книжа за кабинета от встъпването му в длъжност преди два месеца, съобщава NOVA NEWS.

С новия дълг държавата е заела 900 милиона лева от началото на годината.

Новият заем е под формата на 6-годишни ценни книжа. Сега постигнатата средно претеглена доходност е 3,5%. Заемът е по-скъп от всеки един теглен през годината.

Външният ни дълг се увеличи

Постигнатата доходност при отварянето на емисията през май беше 3,3%, а по другите два заема - още по-ниска, заради по-краткия матуритет от три години. До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност от 265,2 милиона лева.

Постигнатият коефициент на покритие, който изразява интереса към емисията е 1,33. За сравнение този при отварянето на емисията през май достигна 2,23. Най-близката до този матуритет емисия е от 2022 г. под формата на 5,5-годишни държавни ценни книжа.

Тогава, отново със служебно правителство на власт, беше постигната доста по-висока доходност – 4,1% и 5,6%, за два 200-милионни заема. От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 70,2%, следвани от застрахователните дружества - 16,5%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase