Тежестта на данъците и вноските за доходите на средната класа в ЕС е най-висока в Дания, Белгия, Германия, Финландия, Литва, Словения и Холандия. За разлика от тях Франция, Полша, Италия, Люксембург, Швеция и Австрия налагат средно данъчно бреме върху своите средни класи. В същото време данъчното бреме за средната класа е най-ниско в Испания, Гърция, Естония, Португалия, Кипър, България и Румъния. Това са резултатите от проучване, проведено от института ifo и EconPol Europe от името на фондация Hanns Seidel.

„В страните-членки на ЕС системата за данъци и осигуровки обикновено е по-малко бреме за семействата от средната класа, отколкото за необвързаните“, казва данъчният експерт на ifo Флориан Дорн. Страните обаче се различават по това дали семействата с един или двама души получават повече данъчни облекчения.

В ЕС доходите на средната класа са най-високи в Люксембург, Дания, Финландия, Австрия и Швеция и най-ниски в страните от Източна Европа. Средните класи в България и Румъния са на дъното, но разходите за живот в тези две страни също са само на половината от средните за ЕС.

Като се вземат предвид разликите в покупателната способност, средната класа в Люксембург, Австрия, Германия и Финландия може да купи най-много с доходите си. Покупателната способност на средната класа в Източна Европа е най-ниска, но разликата със Западна Европа намалява, когато се вземат предвид ценовите нива.

Проучването изследва и сравнява доходите, покупателната способност и данъчната тежест на средната класа в страните от ЕС. За целите на изследването средната класа се определя като домакинства, които печелят между 75 и 200 процента от средния доход на страната.
В ЕС средната класа в Люксембург има най-висок доход през 2019 г. (между 30 618 евро и 81 649 евро).

Това не е изненада, тъй като средният доход на домакинството и БВП на Люксембург на глава от населението също са най-високите в ЕС. Дори в сравнение с Дания, която заема второто място, домакинство с по-нисък среден доход в Люксембург вече би принадлежало към групата на средната класа в Дания. В същото време България има най-ниския среден доход на домакинство в ЕС, където домакинствата със среднопретеглен разполагаем доход между 2 908 и 7 755 евро формират средната класа през 2019 г. Разполагаемите доходи са само малко по-високи в Румъния.

istock
istock

Средната класа на други източноевропейски страни също е в долната част на класацията  в Европа, както и средната класа в Португалия (18-то място) и Гърция (20-то). В горната четвърт на класацията на ЕС за разполагаемия доход на домакинствата от средната класа според данните на EU-SILC са Финландия – 3-то място, Австрия (4-ти), Швеция (5-ти), Ирландия (6-ти), Германия (7-ми), Холандия ( 8-мо) и Белгия (9-то). Според данните на EU-SILC в Германия например домакинствата със среднопретеглен разполагаем доход между 19 013 евро и 50 701 евро принадлежат към средната класа. Франция, Обединеното кралство и Италия следват на малка дистанция, на 10-12 място.

По-големият доход не означава автоматично, че човек може да си позволи повече, тъй като разходите за живот варират в различните европейски страни, обясняват експертите. С други думи, дори при подобни нива на доходите, домакинствата могат да консумират различно количество стоки и услуги в различните страни. Разходите за живот в Италия съответстват на средните за ЕС. За разлика от това животът е по-евтин от средното за ЕС в Испания, Кипър, Португалия и Гърция. В тези страни могат да се консумират повече стоки и услуги със същия разполагаем доход, отколкото в страни като Германия, Франция, Обединеното кралство или скандинавските страни.

Благосъстоянието на българите забави ръста си

Най-скъпите държави в ЕС за живеене са Дания, Ирландия и Люксембург. А най-евтините места за живеене са България и Румъния, където разходите за живот са едва наполовина на средните за ЕС. Поради тези разлики в цените номиналните доходи не показват коя средна класа има най-висока и коя най-ниска покупателна способност предвид разполагаемия им доход.

Като цяло, неравенството в доходите сред средната класа става по-малко, когато се вземе предвид съответната покупателна способност, което кара някои страни да бъдат класирани по-добре или по-зле, отколкото по отношение на номиналния доход, пише в анализа. Средната класа в Люксембург, въпреки че има едни от най-високите нива на цените в Европа, все още се радва на най-висока покупателна способност през 2019 г., около една трета по-висока от тази на средната класа в Австрия и Германия, страните на второ и трето място, и около два пъти по-висок от средния за ЕС. Средната класа в Австрия и Германия от своя страна се радва на около 40% по-висока покупателна способност от средната за ЕС.

В горната четвърт на класацията за покупателна способност на разполагаемия доход на домакинствата от средната класа са Финландия (ранг 4), Холандия (5), Швеция (6), Дания (7) и Белгия (8), всички с покупателна способност между 25 процента и 30 процента над средната за ЕС. Франция, Ирландия, Италия и Обединеното кралство следват на малко разстояние, на 9-12-то място, с покупателна способност, близка до средната за ЕС (между 7 процента и 16 процента). Има сравнително ясен спад в покупателната способност между приблизително горната и долната половина на доходите на средната класа между Словения и Естония. Средната класа на страните от Източна Европа заема долната четвърт, както и средната класа в Гърция (22-ро). Въпреки че разликата с други страни е по-малка по отношение на покупателната способност, България и Румъния все още имат най-ниските средни доходи на домакинствата в ЕС, едва 50 процента от средните за ЕС през 2019 г.

istock
istock

Самотните домакинства обикновено получават по-малко социални помощи от семействата поради липсата на такива, свързани със семейството плащания като детски надбавки например, сочи докладът. По отношение на данъците семействата също имат по-голям потенциал за данъчни облекчения. Ето защо единичните домакинства във всички европейски страни са обременени повече от семействата в цялата средна класа. В сегмента на долната средна класа данъчната тежест за сам човек в ЕС е 26%, което е с 15-20 процентни пункта по-висока от ефективната данъчна тежест за семейства с две деца. Дания с данъчна тежест от 38 процента, Словения (36 процента) и Германия (35 процента) имат най-високите средни ефективни данъчни тежести за необвързаните в долната част на средната класа.

Картината е подобна за средната и горната средна класа: Белгия и Дания облагат най-много единичните домакинства в средната (43-44 процента) и горната средна (47-49 процента). Германия е на трето място по отношение на средната данъчна тежест върху необвързаните в средната и горната средна класа. Във Франция данъчното бреме за едно домакинство е приблизително на средното за ЕС и за трите подкатегории средна класа. Италия, Австрия, Финландия и Холандия се класират над средното ниво по отношение на данъчната тежест за отделните домакинства, докато Гърция, Испания и Португалия са под средното. В най-ниския край на класацията са единични домакинства от средната класа в Кипър, Естония, Румъния, Малта и България.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg