Увеличава се относителният дял на бедното население у нас. През миналата година равнището на бедност в България е 22,9 процента, бедните са били 1 милион 572 хиляди души.
 
Спрямо предходната 2021 г. относителният дял на бедното население се увеличава с 0,8 процентни пункта. Това е записано в одобрения от правителството отчет за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността до 2030 г.
Като една от причините за нарастването на бедността у нас е посочена КОВИД пандемията, която е задълбочила неравенствата и е засегнала редица сектори от икономиката.
 
Спрямо 2021 година през миналата се покачва делът на бедните, които са безработни, с 6,7 пункта и при пенсионерите с 2 процента. Понижение има единствено на дела на бедните сред заетите с 0,3 на сто.
 
Данните показват, че активността на пазара на труда остава ключов инструмент за намаляване на бедността.
 
Оценките в зависимост от типа на домакинството показват, че най-висок е относителният дял на бедните сред едночленните домакинства с лице на възраст над 65 г.

Ако в доходите на домакинствата се включват и доходи от пенсии, но се изключат останали социални трансфери като обезщетения, социални, семейни помощи и добавки, бедността се повишава от 22,9 на 30,3%. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери бедността у нас нараства до 44,2%.
 
Целта, която България си е поставила за намаляване на броя на хората в риск от бедност или социално изключване, е те да намалеят със 787 000 до 2030 година. Делът на населението в риск от бедност или социално изключване да е 23,6% спрямо 33,2 на сто през базовата 2019 година.
Увеличава се относителният дял на бедното население у нас. През миналата година равнището на бедност в България е 22,9 процента, бедните са били 1 милион 572 хиляди души.

Над 20% от българите са били под прага на бедност през изминалата година

Спрямо предходната 2021 г. относителният дял на бедното население се увеличава с 0,8 процентни пункта. Това е записано в одобрения от правителството отчет за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността до 2030 г.
Като една от причините за нарастването на бедността у нас е посочена КОВИД пандемията, която е задълбочила неравенствата и е засегнала редица сектори от икономиката.
 

istock
istock

Спрямо 2021 година през миналата се покачва делът на бедните, които са безработни, с 6,7 пункта и при пенсионерите с 2 процента. Понижение има единствено на дела на бедните сред заетите с 0,3 на сто.
 
Данните показват, че активността на пазара на труда остава ключов инструмент за намаляване на бедността.
 
Оценките в зависимост от типа на домакинството показват, че най-висок е относителният дял на бедните сред едночленните домакинства с лице на възраст над 65 г. Ако в доходите на домакинствата се включват и доходи от пенсии, но се изключат останали социални трансфери като обезщетения, социални, семейни помощи и добавки, бедността се повишава от 22,9 на 30,3%. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери бедността у нас нараства до 44,2%.
 
Целта, която България си е поставила за намаляване на броя на хората в риск от бедност или социално изключване, е те да намалеят със 787 000 до 2030 година. Делът на населението в риск от бедност или социално изключване да е 23,6% спрямо 33,2 на сто през базовата 2019 година.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg