Правителството предлага повишаване на линията на бедност от следващата година. Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет, качен за обществено обсъждане.  Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на мерки за социална защита, чийто размер се определя ежегодно.
 
В отговор на социалните и икономически предизвикателства, Министерство на труда и социалната политика предприе необходимите действия, като изравни националната линия на бедност и линията на бедност, използвана от Европейската комисия, което е в унисон с провежданата политика за намаляване на бедността и социалното изключване, пише в мотивите към постановлението.
 
Проектът предлага определяне на линията на бедност за 2024 г. в размер на 526 лв., което е увеличение с 4,4% (22 лв.) спрямо размера ѝ в момента – 504 лева.

Това ще позволи финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания, месечните социални помощи и финансовите помощи и средства (за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при роднини или близки и в приемни семейства) по Закона за закрила на детето  да бъдат актуализирана съобразно възможностите на бюджета.

Започва кандидатстването за по-големи социални помощи

Всяка година размерът на линията на бедност се актуализира с цел по-добро целеполагане и формулиране на социалните политики, мониторинг на прилагането им, а също и оценка на резултатите на политиките в областта на жизнения стандарт и качеството на живот на хората. Линията на бедност заема важно място в областта на политиката, насочена към намаляване на бедността сред различните социални слоеве на населението, в т.ч. и на „работещите бедни“.

istock
istock

През 2021 г. е прието Постановление № 277 на Министерския съвет за изменение на Методиката за определяне на линията на бедност за страната. С последните промени се цели размерът на линията на бедност в България да се определя от изследването на Евростат „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”. Използва се един показател за определяне на бедността – линията на бедност, определена от изследването EU-SILC, като едни и същи показатели и данни се използват в политиките по доходите, в сферата на социалното подпомагане, на социалното включване, в областта на пълноценния живот на хората с увреждания и др.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg