Линията на бедност за 2023 г. да бъде в размер на 504 лв., предлага министърът на труда и социалната  в оставка Георги Гьоков. Увеличението е с 91 лева, тъй като за тази година прагът на бедност е определен на 413 лева. Спрямо 2021 г. линията на бедност беше повишена с 44 лева.

С увеличаването на линията на бедност ще нараснат и социалните помощи по Закона за социалното подпомагане и финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, което ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-ниско доходните групи от населението, пише в мотивите към проекта.

В Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. се предвижда за 2023 г. ръст на БВП от 2,8%, коефициент на безработица от 4,8% и ръст на заетостта от националните сметки от 0,8%.

Последните данни от НСИ за първо тримесечие на 2022 г. отчитат ръст на БВП от 4,5% на годишна база. За първото тримесечие по данни от наблюдението на работната сила коефициентът на безработица е 4,9%, а заетостта по данни на националните сметки нараства с 1,6% на годишна база.

Използването на линията на бедност, определена в изследването EU-SILC за 2021 г. и публикувано през 2022 г., отразява социално-икономическата среда в страната, пазара на труда и възможностите на бюджета. Промените от социално-икономическо естество и свиването на глобалната икономика през 2020-2021 г. и първото полугодие на 2022 г. са свързани предимно с последиците от СОVID-19, динамичната макроикономическа среда и цялостното влияние на международната обстановка.

Променят начина на плащане на социалните помощи

Липсата на предсказуемост по отношение на промените в потреблението и заетостта, свързани с все още наличните рискове от здравно естество, международната обстановка и инфлационните процеси, налагат използването на обективен подход при определянето на размер на линията на бедност за 2023 г. съгласно европейската методика на изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”, който едновременно да гарантира адекватност на използваната статистическа информация и да обезпечи политиките, относими към ограничаване на бедността, пише в мотивите към проекта.  

istock
istock

Предложената стойност от 504 лв. компенсира изоставането на националната линия на бедност спрямо изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”, нараства с 22% (91 лв.) спрямо размера от предходната година, като за последните 10 г. бележи най-голям ръст и разширява обхвата на социалните помощи.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg