В условията на епидемична криза, наред с нарастването на безработицата и намаляването на доходите, сме свидетели и на плавно, но при някои стоки драстично нарастване на цените.

При това, това са стоки от жизнена необходимост и традиционно присъстват на българската трапезата. Това показва проучване на КНСБ за изменението на цените на 26 хранителни стоки от първа необходимост и 5 нехранителни стоки.

Период на провеждане  1 март – 1 април 2020, като в него влизат 26 областни центрове.

По-силно изразено нарастване се наблюдава при зеленчуците, като за наблюдавания период при някои се очертава значително увеличение:

Картофи - ръст  с 26.1%

Чесън - с 45.4%

Зеле – с 15.3%

Моркови – с 14.3%

Лук – 13.9%

Джинджифил с 100.8%

istock
istock

Увеличението на цената е повече от 2 пъти, след като през първия ден на март средната цена е около 7.5 лв. и достига  15 лв. към настоящия момент. Цената на едро по тържищата и борсите също се задържа на високи нива (около 14-17 лв.) и това е причината малките търговски обекти да свиват количеството на изкупуване. Джинжифилът става една от дефицитните стоки или бързо оборотни.)

От 26 областни градове в 12 от тях, средната цена на джинджифила е нараствала над 2 пъти: Габрово и Благоевград  +240%, София +245%, Шумен +221%.

Без санкции за високи цени в магазина

Наблюдава се леко намаление при цените на доматите и краставиците с около 3.9% и 6.8%. Тези стоки не са характерни за сезона и нямат силно потребление. През този период слабият спад на цените е в параметрите си, но техните абсолютни стойности се задържат на високи нива.

Ръст на цените се наблюдава и при плодовете. Най-търсеният плод за укрепване на имунната система по време на епидемична криза – лимонът се оказва все по-трудно достижим за нискодоходните домакинства. Средното нарастване е с 43.6% през наблюдавания период. В някои области се очертава драстично по-високо увеличението, като в Търговище, Добрич цената достига до 5- 5.50 лв., при 2,50 -3 лв. в началото на март.

 При останалите хранителни стоки се наблюдава леки колебания нагоре и задържане на цените при някои от тях.

istock
istock

Очертава се нарастване на цените на свинското месо с 5.2%, като този процес се очаква да продължи и следващите месеци, след като основният внос на свинско месо е от Испания, а българските производители задоволяват едва 40% от потреблението. Забележимо е нарастването на цените на слънчогледовото олио с 4.2%.

Възходящ тренд се отчита и при наблюдаваните нехранителни стоки, които в този момент са с повишено потребление, с оглед спазване на противоепидемичните правила. Цената на Антибактериалния гел нараства над 2 пъти, при това достига средна цена от 44 лв. при 18 лв. от началото на кризата. Цената на белината достига ръст от  8%, мокри кърпи с 11.1%.
 
През изминалата година средногодишната инфлация на групата на хранителните стоки достигна 5.1% и значително надхвърля средните нива за страната от 3.1 %. Зеленчуците нарастват през 2019 г. с 12.5%, месо и месни продукти с 6.1%, при това този тренд продължава и през първите месеци на 2020 г.

istock
istock

В мотивите към законопроекта за актуализация на бюджета за 2020 г., правителството очаква външните и вътрешните фактори на инфлация да бъдат силно ограничени. За 2020 г. се очаква общото равнище на потребителските цени да остане почти без промяна, т.е. инфлацията да бъде близо до нула процента.

Общите нива вероятно ще бъдат постигнати, след като се отчете спада на цените на горивата и на природния газ, но е голяма вероятността някои стоки от първа необходимост да продължават да нарастват, особено на пресни зеленчуци, които се внасят от големи страни-износители и в момента изпитват силен недостиг на сезонни работници, коментират от КНСБ. 

Според синдикалистите дали ще бъде ограничен пазарът на международните борси за зеленчуци и плодове, зависи от продължителността на кризата. Съществен фактор за задържането на инфлацията ще бъде намалената платежоспособност на българското население и стагнацията на икономиката.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg