През първото тримесечие на 2022 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 115 442 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг, съобщава Комисията за финансов надзор (КФН) на страницата си в интернет.

Общо 95 921 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2022 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 83 241, се наблюдава увеличение с 12 680 лица или 15,23 на сто.

Гьоков: Старите пенсии се вдигат с по-голям процент

През тримесечието броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 87 476 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове - 6350 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове - 2095 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 2,25 на сто, в професионалните - 2 на сто, и в доброволните пенсионни фондове - 0,32 на сто.

istock
istock

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през първото тримесечие на годината, е 388 536 446 лв., в т.ч. 352 044 057 лв. в универсалните фондове, 27 440 088 лв. в професионалните и 9 052 301 лв. в доброволните фондове. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. е нараснал с 39 415 313 лв. или с 11,29 на сто.

НОИ утвърди промените за пенсиите

Относителният дял на прехвърлените средства спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 2,12 на сто, на професионалните - 1,96 на сто, и на доброволните пенсионни фондове - 0,66 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през първото тримесечие на 2022 г., е 4050,59 лв.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg