Бун на нови пенсионери през миналата година, показват данните на НОИ. Броят на хората с лична пенсия, които са се пенсионирали през миналата година са 81 431, докато през 2021 г. са били 72 936, през 2020 г. – 72 884, а през 2019 г. – 76 919 човека. Увеличение има при всички видове пенсии – инвалидни, наследствени, дори при тези, които не са свързани с трудова дейност, както и при недостигащ стаж или възраст.

През 2022 г. общият брой на пенсиониралите се лица с пенсии от държавното обществено осигуряване е 97 590, с 9 326 (10,6%) повече спрямо 2021 г.  Лични пенсии са получили 81 431 пенсионери, с 8 495 (11,6%) повече спрямо предходната година, а наследствени пенсии са получили 16 159 лица, с 831 (5,4%) повече спрямо 2021 г.

Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на 52 884 лица или на 64,9% от всички пенсионирали се с лични пенсии (през 2021 г. този процент е бил 66,3%). Спрямо 2021 г. има увеличение в броя на новоотпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст с 4 526 (9,4%). Пенсионерите с пенсии, отпуснати при условията на чл.68, ал. 1-2 от КСО през 2022 г., или тези, които са имали нужния стаж и възраст за пенсия, са 26 524 или половината от всички нови пенсионери с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст. Броят им през миналата година е с 2 012 (8,2%) по-висок от броя на отпуснатите през 2021 г.

Повече са и пенсиите, отпуснати при непълен осигурителен стаж (чл.68, ал.3) през 2022 г. - 12 043, което е със 749 или с 6,6% повече от тези през 2021 г. Средният им осигурителен стаж е 22,6 години.

През 2022 г. броят на новите пенсионери с пенсии в намален размер, отпуснати до една година преди достигане на възрастта, е 7 232, с недостигащи средно 10,4 месеца. Техният дял е 13,7 на сто от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (12,2 % през 2021 г). Има увеличение в броя им през 2022 г. спрямо 2021 г. с 1 338 (22,7 на сто). Броят на пенсионерите с пенсии, отпуснати при условията на чл. 69 от КСО, е 836 или 1,6% от всички новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст. Този брой е с 261 (45,4%) по-висок в сравнение с броя на отпуснатите през 2021 г. пенсии от същия вид (575).

istock

През 2022 г. на 12 лица са отпуснати пенсии по чл.69а от КСО, което е с 2 пенсии по-малко в сравнение с 2021 г. През 2022 г. пенсионерите с пенсии, отпуснати по чл.69б от КСО (пенсии от ДОО за ранно пенсиониране на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд), са 6 237. Броят им се е увеличил със 168 (2,8%) спрямо предходната година. Техният дял е 11,8 на сто от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (2021 г. – 12,6%).

Най-бедните пенсионери с 326 лева увлечение

24 149 лица са получили лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване, като техният относителен дял в съвкупността от всички новоотпуснати лични първи пенсии е 29,7%. През 2021 г. техният дял е бил 28,5 %. Спрямо предходната година има увеличение на броя им с 3 395 (16,4%).

Пенсионерите с новоотпуснати пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест през 2022 г. са 76, което е с 10 (15,2%) повече в сравнение с 2021 г.

istock
istock

През 2022 г. лични пенсии от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност”, които са за сметка на държавния бюджет, са отпуснати на 4 322 лица, с 564 (15,0%) повече в сравнение с 2021 година. Социалните пенсии за инвалидност са 3 281. Те заемат най-голям дял – 75,9% от новоотпуснатите от този фонд лични пенсии. Спрямо 2021 г. броят им се е увеличил с 484 или 17,3%. От фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” са отпуснати още: 1 пенсия за военна инвалидност, 6 персонални пенсии по чл. 92 от КСО, или с 5 ( 45,5%) по-малко от миналата година и 1 034 социални пенсии за старост, които са с 86 ( 9,1%) повече от 2021 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg