Как пенсионер може да получава повече от една пенсия. Според Кодекса за социално осигуряване (КСО) един пенсионер може да получава лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест. По-голямата по размер пенсия се изплаща като първа в пълен размер, а втората в размер 50 на сто;

Вторият вариант е лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за военна инвалидност. По-голямата по размер пенсия се изплаща като първа в пълен размер, а втората в размер 50 на сто. При навършване на възрастта по чл. 68 от КСО и двете пенсии се получават в пълен размер;
 
Трети вариант - лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за гражданска инвалидност. По-голямата по размер пенсия се изплаща като първа в пълен размер, а втората в размер 50 на сто.
 
Към посочените по-горе възможности за получаване на повече от една пенсия може да се получава и наследствена пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионално заболяване от починал съпруг (или наследствена пенсия за военна инвалидност или наследствена пенсия за гражданска инвалидност от починал съпруг, ако е отпусната по отменения Закон за пенсиите), уточняват от НОИ.
 

istock
istock

Същата се изплаща в размер 50 на сто към останалите пенсии.
 
Ако размерът на наследствена пенсия е по-неблагоприятен от размера на вдовишката добавка по чл. 84 от КСО, към пенсията или сбора от пенсиите се изплаща добавката. Нейният размер е 26,5 на сто от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал или на които е имал право починалият съпруг.
 
Към сбора от следващите се на лицето пенсии могат да се изплащат добавки, които се отпускат въз основа на разпоредби на КСО или на основание други закони и нормативни актове.

За какво се дава добавка към пенсията

Съгласно чл. 101, ал. 1 от кодекса не могат да се получават едновременно следните пенсии:

Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 
Лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
Лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
 
Социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност и персонална пенсия с друг вид пенсия,включително пенсия, отпусната в друга държава;

Наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия от същия вид.
Ако имате право да получавате повече от една пенсия, трябва да изберете коя да взимате в пълен размер (най-често тази, която е по-голяма), а останалите – половината от полагащата се сума.
 

istock
istock

Родителите не могат да получават едновременно лична и наследствена пенсия, с изключение на родителите на лица починали по време на наборна военна служба. Ето защо в случаите, когато родителите имат право както на наследствена пенсия, така и на лична пенсия, им се изплаща по-благоприятната по размер пенсия, обясняват от НОИ.
 
Вдовишката добавка или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга, или на които е имал право, не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.
 
Ако лицето има определен процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто, към пенсията или към сбора от пенсиите се изплаща и социална пенсия за инвалидност, която е в размер 25 на сто от следващия й се размер.

Отпуснатите с начална дата до 31.12.2014 г. социални пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия, продължават да се получават до изтичане на срока, за който са определени, и в периода 01.01.2015 - 31.12.2018 г., а от 01.01.2019 г. служебно се прекратяват.
 

istock
istock

От същата дата на лицата с 50 и над 50 на сто трайна намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се следва месечна финансова подкрепа, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане (АСП).
 
Ако пенсионерът има дете, починало по време на наборна военна служба, към личните му пенсии се следва и наследствена пенсия за военна инвалидност, като в този случай наследствената пенсия за военна инвалидност се получава в пълен размер, определен по реда на чл. 81 от КСО.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg