Няколко вида добавки към пенсията могат за получат пенсионерите. Тук ще ви обясним какви са те и какъв е техният размер.

1. Добавка за чужда помощ (чл. 103 от КСО).

Пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост. От 1 юли 2020 г. социалната пенсия е 141,63 лева или добавката е  106,22 лева на месец. Добавките за чужда помощ са 72 177 по данни към края на септември 2020 г. на НОИ, като почти половината от тях са отпуснати към инвалидни пенсии. 27 870 човека получават и добавка за чужда помощ към пенсията си стаж и възраст.

Увеличение на добавките ще има от 1 юли тази година, след като всички пенсии бъдат индексирани по швейцарското правило. За тези, отпуснати до 31 декември 2020 г., се предвижда увеличението да бъде с 5 на сто. Така социалната пенсия, от която зависи добавката за чужда помощ, ще нарасне от 141,63 на 148,71 лева.

2. Добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга (чл. 84 от КСО, във връзка с чл. 49 от НПОС).

Пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга, в размер на 26,5 на сто от следващия им се размер. Когато починалият съпруг (съпруга) не е получавал пенсия, добавката се определя от пенсията или от сбора от пенсиите, на които починалият е имал право по реда на чл. 83 от КСО.

istock
istock

Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател. Такава добавка получават малко над 719 хиляди българи. Близо 639 000 от тях получават парите към пенсията си за старост, а около 70 000 – към инвалидната си пенсия.
 
3. Добавка по Указ 1611 от 1985 г.

 
Получава се от лицата, пострадали в Отечествената война, с трета група инвалидност (от 50 до 71 на сто трайно намалена работоспособност), които имат отпусната пенсия за военна инвалидност или пенсия за трудова злополука. Право на тази добавка имат и получаващите наследствена пенсия за загинали в Отечествената война.

Ще има ли добавка към пенсиите през април

4. Добавка за ветеран от войните (чл. 5 от Закона за ветераните от войните).

Ветераните от войните получават към пенсията си добавка в размер на социалната пенсия за старост. Такива са близо 600 пенсионери, които получават по една социална пенсия към основната.

istock
istock

5. Добавка към пенсиите на лица, пенсионирани по условията на ПМС 40 от 1968 г. (чл. 46, ал. 4 от отменения Закон за пенсиите). От 01.01.2000 г. не се отпускат такива добавки, но отпуснатите до 31.12.1999 г. включително продължават да се получават на основание § 8 от ПЗР на КСО.

 6. Добавка на репресирани лица (чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица/ЗПГРРЛ/).

Размерът на добавката е в различен процент от средния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за предходната година в зависимост от вида на репресията по чл. 1 от ЗПГРРЛ и продължителността ѝ.

Добавките, изплащани към пенсиите отпуснати по част I от КСО, се получават включително и над ограничената на максимален размер пенсия или сбор от пенсиите, който за тази година вече е 1440 лева.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg