Средният размер на изплатените втори пенсии през първото полугодие на 2023 г. е 225,12 лв., а средният размер на разсроченото плащане 399,08 лв. В сравнение с първото полугодие на 2022 г. средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 24,91 лв., или с 12,44 на сто, а средният размер на разсроченото плащане се увеличава с 84,21 лв., или с 26,74 на сто. това показват данните на Комисията за финансов надзор.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2023 г. е 4 965 310 души, като нараства спрямо 31.12.2022 г. с 42 056 души, или 0,85 на сто, а спрямо 30.06.2022 г. със 77 649, или 1,59 на сто.
 
Най-голям дял от осигурените лица е концентриран в универсалните пенсионни фондове – 80,29 на сто. Лицата, осигурени в доброволните и професионалните пенсионни фондове, заемат съответно дял от 12,97 на сто и 6,54 на сто. Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми – 0,20 на сто.
 
Към края на юни нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 21,079 млрд. лв. В сравнение с края на миналата година те нарастват с 9,7 на сто, а в сравнение с година по-рано -  с 14,08 на сто.
 
Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 15,10 на сто спрямо 30.06.2022 г. Следват професионалните и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 9,79 на сто и 6,07 на сто. Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми за периода е 4,26 на сто.

Губим ли парите, които сме внесли за втора пенсия

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през първото полугодие на 2023 г. са общо 1,251 млрд. лв. и се увеличават с 16,15 на сто в сравнение с първото полугодие на 2022 г. Постъпленията от осигурителни вноски в УПФ регистрират ръст от 19,73 на сто, а в ППФ 15,59 на сто. Намаление в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове по професионални схеми.
 

istock
istock

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към 30.06.2023 г. са 16 096, от които 1 695 пенсионери и 14 401 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През първото полугодие на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1,833 млн. лв. за пенсии, 29,354 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 114 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg