Средно по 3510 лева са натрупали българите за втора пенсия в Универсалните пенсионни фондове, показват данните на Комисията за финансов надзор към края на юни 2020 г.

Мъжете са натрупали средно по 3672 лева, а жените – по 3337 лева. Най-много пари по индивидуалните си партиди имат хората на възраст между 50 и 54 години – средно по 4500 лева.

От КФН уточняват, че индивидуалният размер на натрупаните средства по партидите на осигурените лица варира в широки граници и зависи от множество фактори като: продължителността на осигурителния период; осигурителната вноска и осигурителния доход; редовното постъпване на вноските във фонда;  удържаните такси; постигнатата доходност и др.

Малко над 3,85 млн. души са осигурени в универсален пенсионен фонд, т.е. това са заети лица, които внасят задължителните пенсионни вноски в т.нар. втори стълб на пенсионната система, показват още данните на КФН.

Средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в УПФ е 66,03 лв. при 64,08 за края на юни 2019 г.

КФН
КФН

Осигурените лица в доброволни схеми са 642 286, което е с 2181 души повече спрямо края на 2019 г.

Това означава, че повече българи са решили да спестяват допълнително за пенсия с лични вноски или по договори с осигурители.

Разпределението е почти 50/50, с лек превес на осигурените за втора пенсия чрез работодател или друг осигурител.

Повече българи пестят допълнително за пенсия

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30 юни 2020 г. е 4,799 млрд. души, като нараства на годишна база с 1,84%. Новоосигурените лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за първите 6 месеца на годината са 61 782 души.

Брутните постъпления от осигурителни вноски във  фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване са 57,7 млн. лв. Средният размер на месечните постъпления от осигурителните  вноски на едно осигурено лице в системата е 83,02 лв.  

КФН
КФН

Общо балансовите активи на дружествата възлизат на 1,153 млад. лв. Над 15,9 млн. лв.  дружествата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване държат на влогове в банки.

Повече от 608 млн. лв. са инвестирани в дългови ценни книжа, а 313,165 млн. лв. са насочени към акции, права и варанти. Около 1,062 млрд. лв. са за инвестиции.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg