Правото на избор осигурените в частен пенсионен фонд лица да променят осигуряването си от него във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване е уредено с чл. 4б, ал. 1 от КСО (изм. ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.).

Този избор е личен, може да се направи не по-късно от 5 години преди възрастта за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО на съответното лице и ако не му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, както регламентира разпоредбата, обясняват експертите от Министерството на труда и социалната политика.

Петгодишният период се преценява поотделно за всяко осигурено лице спрямо датата, на която то ще придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

За промяната на осигуряването от частен фонд в НОИ се подава писмено заявление до компетентната дирекция на Националната агенция за приходите.

През 2018 г. бе създадена допълнителна възможност хората, които са пропуснали срока за подаване на заявлението по чл. 4б от КСО и до 31.12.2018 г. включително им оставаха по-малко от 5 години до навършване на възрастта им за пенсиониране по общия ред по чл. 68, ал. 1 от КСО (например за родените през 1960 г. и 1961 г. жени, които навършват пенсионна възраст в периода 2021 г. – 2023 г.) и не им бе отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, да прехвърлят средствата си от УнПФ към фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване.

istock
istock


С колко се вдигна средната пенсия у нас за последните 8 години

От 1 януари 2019 г. и към настоящия момент вече няма законова възможност за пропусналите нормативно определените срокове лица да прехвърлят средствата от индивидуалната си партида в УПФ във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg