Кандидат пенсионери мамят със стаж и категория, за да получат по-високи пенсии. Това показват данни на НОИ. Длъжностните лица от сектор „Отпускане на пенсии“ в ТП на НОИ - Велико Търново са предотвратили отпускането на пенсии на 38 лица въз основа на документи с невярно съдържание.

До 2018 г. общо случаите са 14, през 2019 г. – 8, през 2020 г. – 6, а през 2021 г. се отчита лека тенденция на повишаване – 10. В общи линии всичките са различни, но повторяемост има при документи с неистинско съдържание, издадени от името на четирима осигурители.

Лицата прибягват до ползването най-вече на удостоверения, доказващи осигурителен стаж, който не е заверен в трудова книжка. Има случаи и на издадена трудова книжка, в която е удостоверен само стаж при един осигурител, който не е вписан във водените в хронологичен ред други трудови книжки. Въпросните неистински документи доказват стаж точно в периодите, през които хората не са работили и чрез тях биха придобили право на пенсия. Понякога документите са изрядно изготвени, но след датата, на която дружеството е прекратило дейност.

Някои от измамите са доста фрапиращи. Например жена, заявила желание за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, представя удостоверение, доказващо 3 години стаж като полевъден работник към ТКЗС, като началната дата на периода съвпада с деня, в който е родила детето си.

Друг случай за установени документи с неистинско съдържание е свързан с изкушението „категориен труд“ и респективно пенсиониране в по-ранна възраст.

Какви измами с болнични засича НОИ

При искане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст са представени документи, удостоверяващи повече от 19 години стаж от първа категория при двама осигурители със седалище на територията на София-област. Стажът е надлежно заверен и в трудова книжка, и в удостоверение обр. УП-3.

istock
istock

Допълнително лицето представя и удостоверение обр. УП-2 за осигурителния му доход за три години, който е невероятно висок.

Документите уж са издадени от работодатели, които нямат нищо общо, че и от различни населени места. Те обаче са напълно идентични - попълнени са с един и същ почерк, използвана е една и съща химикалка. В добавка броени дни преди да подаде заявлението си лицето е сменило настоящия си адрес от София в малко населено място на територията на област Велико Търново, поради което е придобил право да се пенсионира в ТП на НОИ – Велико Търново.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg