Българската  асоциация  на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване излезе с позиция по повод становище на НОИ, в което се твърди, че изчислението на пенсията за старост на осигурените лица, родени след 1959 г., които се осигуряват  и  в  универсален  пенсионен  фонд  и  прилаганият  коефициент  на  редукция  са съобразно  нормите  на  Кодекса  за  социално  осигуряване. Публикуваме целия текст.

Какво регламентира законът?

1. Кодекс за социално осигуряване, Чл. 70.(10) Осигурителният доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент на лице, родено след 31 декември 1959 г., се намалява, както следва: при изчисляването на индивидуалния коефициент по ал. 4 осигурителният доход за месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, се намалява  с  дохода,  определен  въз  основа  на  коефициент,  представляващ среднопретеглено съотношение за тези месеци между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд "Пенсии" за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет;
 
2.  (изм. –ДВ,  бр.  102  от  2018  г.,  в  сила  от  1.01.2019  г.)  при  изчисляването  на индивидуалния коефициент  по ал.  8, осигурителният доход  за всеки месец, през който лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, се намалява с дохода, определен  въз  основа  на  съотношението  за  съответния  месец  между  размера  на осигурителната вноска за универсалния пенсионен фонд и размера на вноската за фонд "Пенсии" за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.“.
 

istock
istock

Несъответствия със закона:
 
1.При изчислението на индивидуалния коефициент, месечният осигурителен доход на хората с универсален пенсионен фонд, се намалява и за месеците, в които осигурените нямат вноска в УПФ, което противоречи на Кодекса за социално осигуряване. Като резултат коефициентът се намалява повече отколкото е предвидил закона, а това води и до по-голямо намаление на пенсията от НОИ.

Каква втора пенсия ще получат бъдещите пенсионерки у нас

2.Доколкото математиката във формулите на НОИ не е от сложен вид е очевидно, че ИК на хората с УПФ е с по-ниска стойност от по-възрастните, които нямат УПФ. Видно от формулата за изчисление на пенсията от НОИ е, че този по-нисък ИК се прилага към целия осигурителен стаж на лицето, а не само към този, който е след 2002 год. Това също влиза в противоречие с КСО и ощетява всички хора, които се осигуряват във 2-ри стълб.
 
3.Приизчисляването  на ИК за периода 2009 –2015 г. не се отчита вноската от държавата, която е в размер на 12% и това допълнително намалява размера на пенсията.

istock
istock

Оставямена осигурените лица в България сами да преценят дали НОИ прилага нормите на КСО, при намаляване на пенсиите на тези, които отказват да си прехвърлят партидите от УПФ в 1-ви стълб, пишат от асоциацията. Те питат кой е авторът на тази свободна интерпретация на КСО, прилагането, на която в този вид, вече доведе до ощетяването на хиляди граждани, които под заплахата от намаляване на пенсията им от НОИ, повече отколкото изисква законът, си прехвърлиха партидите от УПФ и по този начин бяха ощетени.

Продължаването на тази практика, ще доведе до ощетяването на много повече хора, затова призоваваме отговорните лица в НОИ, час по-скоро да прекратят прилагането на тази практика, за което не си изисква промяна на КСО, а само неговото спазване, завършват в позицията си от асоциацията.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg