Частните фондове ще изплащат европейски допълнителни пенсии при условия, сходни с тези, предвидени за националния доброволен пенсионен продукт, т.е. плащането на европейската пенсия ще е обвързано с придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред у нас, предвиден в Кодекса за социално осигуряване. Това предвиждат промени в кодекса, внесени в Народното събрание.

Паневропейският персонален пенсионен продукт е индивидуален непрофесионален пенсионен продукт, за който дадено осигурено по ПЕПП лице доброволно сключва договор с оглед на своето пенсиониране. Тъй като ПЕПП следва да предоставя дългосрочно натрупване на капитал, възможностите за ранното изтегляне на натрупаните пари следва да бъдат ограничени и могат да бъдат свързани с неблагоприятни последици.

Предвид доброволния характер на осигуряването по ПЕПП, по желание на осигуреното лице фондът може да извършва пенсионно плащане, когато лицето не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (например при липса на достатъчно натрупан осигурителен стаж) и  при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО или до 5 години преди навършване на тази възраст.

Регламент (ЕС) 2019/1238 предвижда само в ограничени случаи възможност за ранно изплащане по договора за ПЕПП. В тази връзка се предлага осигуреното лице да може да получи плащане на европейска пенсия преди навършване на тази възраст само при инвалидизиране и в случай че такъв вид плащане е предвидено в договора му.

Как ще се отпуска европейска пенсия

С предложените промени в КСО е включено изискване лицата, които имат право на едно или повече плащания по ПЕПП, при смърт на осигуреното лице да бъдат определени в договора за ПЕПП. Когато в договора няма определени лица, дължимите средства се изплащат съгласно Закона за наследството. Формата и размерът на плащанията, които имат право да получат наследниците, се определят в договора за ПЕПП.

istock
istock

По отношение на фазата на натрупване е въведено изискване относно възрастта за начало на тази фаза - навършени 16 години, което е приложимо и за доброволните пенсионни фондове.

В съображения 19, 20 и 21 от регламента се съдържа описание на продукта ПЕПП – това е допълнителен доброволен пенсионен персонален продукт, който да допълва съществуващите задължителни и професионални пенсионни схеми и продукти. Рамката за създаване и предлагане на ПЕПП няма да замени или да хармонизира съществуващите национални персонални пенсионни продукти или схеми, нито ще засегне съществуващите национални задължителни и професионални пенсионни схеми и продукти.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg