По-малко заявления са подадени в НОИ през миналата година за отпускане и преизчисляване на пенсиите, показват данните на института. Общо във всичките 28 териториални поделения на НОИ са подадени 209 889 такива заявления, което е с 32 612 по-малко от 2020 г.

В същото време анализът на данните показва, че повече хора са поискали отпускане на наследствени пенсии и „вдовишки“ добавки, те са с 13 693 повече през 2021 спрямо предходната.

Пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга, в размер на 26,5 на сто от размера й. Когато починалият съпруг (съпруга) не е получавал пенсия, добавката се определя от пенсията или от сбора от пенсиите, на които починалият е имал право.

Нарастват и заявленията за лични пенсии за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест - с 9 повече. Намаление се наблюдава при постъпилите заявления за отпускане на пенсии за осигурителен стаж и възраст и за отпускане на пенсии за инвалидност поради общо заболяване.

Близо два пъти се е понижил броят на новите заявления за ежегодно преизчисляване на пенсиите по чл. 102 от КСО с допълнително придобит осигурителен стаж или осигурителен стаж и доход след пенсионирането.

Намаляват българите с пенсии в чужбина

Това се дължи на приетата нова разпоредба за служебно преизчисляване, без да е необходимо подаване на заявление от пенсионерите, от 1 април 2021 г. на всички лични трудови пенсии с допълнително придобития от лицата осигурителен стаж след пенсионирането им, съответно след последното преизчисление на пенсиите им.

istock
istock

Във връзка с дейността по изплащане на пенсиите през 2021 г. са обработени 52 409 случая на пенсии, изплатени за минало време и 101 244 случая на възстановени неизплатени пенсии. Пенсионерите, чиито пенсии са спрени от изплащане през годината въз основа на нормативно установени основания, са 234 774.

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg