През 2023 г. относителният дял на разходите за пенсии от БВП е 10,4%, като тук са включени и изплатените допълнителни суми към пенсиите. В сравнение с 2022 г. стойността на показателя бележи увеличение с 1,1 процентни пункта. Това става ясно от информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ).

Измами с пенсии установи НОИ

Броят на пенсионерите към 31 декември 2023 г. е 2 037 336, като спрямо 31 декември 2022 г. той се e увеличил със 7 018 (0,3%).

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2023 г. е 784,48 лв. При неговото изчисляване са взети предвид всички добавки към пенсиите по Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и изплатената през 2023 г. т.нар. „великденска добавка“ в размер на 70 лв.

Номиналното нарастване на средния месечен размер на пенсиите е 16,3%, а реалното - 7,1%. Средногодишният хармонизиран индекс на потребителските цени за 2023 г. е 8,6%. През 2023 г. брутният и нетният коефициент на заместване на дохода са съответно 54,3% и 69,9%.

istock
istock

Разходи за пенсии

Отчетените общо разходи за пенсии през 2023 г.
са в размер на 19 123 241,0 хил. лв. при планирани 19 168 164,5 хил. лв. Отчетените средства са с 44 923,5 хил. лв. или 0,2% по-малко от планираните и с 3 488 526,4 хил. лв.(22,3%) повече в сравнение с изразходваните през 2022 г., сочат данните на НОИ.

Как да проверите колко ви е новата пенсия

В отчетената сума са включени:

• разходи за пенсии за сметка на ДОО – 18 787 945,9 хил. лв. (28 681,7 хил. лв. по-малко от планираните);

• разходи за пенсии, несвързани с трудова дейност и добавките към тях, финансирани от държавния бюджет – 333 169,3 хил. лв. (13 367,6 хил. лв. по-малко от планираните);

• извършени капиталови трансфери за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка – 2 125,8 хил. лв. (с 2 874,2 хил. лв. по-малко от планираните 5 000,0 хил. лв.).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase