БВП

Икономика

България е с най-нисък държавен дълг, но и сред страните с най-голям бюджетен дефицит в ЕС

Съотношението на сезонно коригирания дефицит на държавния бюджет към БВП през първото тримесечие за България е -5,6 на сто, сочат оповестени днес данни на Евростат, публикувани на сайта на статистическото ...

0

Пенсиониране

Разходите за пенсии са над 10% от БВП

През 2023 г. относителният дял на разходите за пенсии от БВП е 10,4%, като тук са включени и изплатените допълнителни суми към пенсиите. В сравнение с 2022 г. стойността на показателя бележи увеличение ...

0

Кредитиране

БНБ отчита нарастване на кредитите през май

Жилищните кредити са нараснали с 24,4% на годишна база в края на май 2024 г. , като размерът им е достигнал 21.805 млрд. лв. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ), оповестени днес. Кредитите ...

0

Европа

България е предпоследна в ЕС по потребление и последна по БВП на глава от населението

България е предпоследна в ЕС по стандарт на покупателните способности (PPS) през 2023 г., изразен в реално индивидуално потребление (AIC) на глава от населението, като след нашата страна остава само Унгария, ...

1

Пенсиониране

България сред страните с най-ниски разходите за пенсии в ЕС

През 2021 г. приблизително 1,882 трилиона евро са били изразходвани за пенсии в страните от ЕС, или 12,9% от общия брутен вътрешен продукт (БВП), показват данни на официалната европейска статистика Евростат. Въпреки ...

0

Кредитиране

Ръст на кредити и депозити в банковия сектор

С 11,1 на сто се увеличават депозитите и с 18,6 на сто кредитите на домакинствата в края на април на годишна база, показва статистиката на БНБ, публикувана на интернет страницата на централната банка.  Според ...

0

Икономика

ЕК очаква слаб ръст на БВП и спад на инфлацията в България

Брутният вътрешен продукт на България (БВП) през настоящата година ще нарасне с 1,9 на сто, а през 2025 г. - с 2,9 на сто, сочат пролетните икономически прогнози на Европейската комисия, предоставени на ...

0

Банки

ЕБВР запази оценката си за растежа на икономиката ни

Югоизточните членки на Европейския съюз отбелязаха значително забавяне на икономическия си растеж през 2023 г., но все пак темповете продължават да надвишават тези на повечето икономики в съюза, което ...

0

Икономика

Икономически растеж от 2,2% през 2024г. прогнозира БНБ

Брутният вътрешен продукт на България се очаква да нарасне с 2,2% през настоящата година след повишение с 1,8% през 2023 г., сочат новите макроикономически прогнози на...

1

Икономика

Покупателната способност остава най-ниска у нас

Брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, изразен в стандарти на покупателната способност, продължава да бъде най-нисък в България в рамките на целия ЕС, показват експресни предварителни ...

0