Размерът на социалната пенсия за старост да бъде повишен с 5 на сто, което ще доведе до увеличение на пенсията от 141,63 лв. на 148,71 лв. месечно, считано от 1 юли 2021 г. това предвижда проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия, качен за обществено обсъждане.

С цел подобряване адекватността на пенсиите, несвързани с трудова дейност е необходимо да се определи по-висок размер на социалната пенсия за старост. Това може да бъде постигнато чрез приемане на предложения проект на постановление, пише в мотивите към предложението.

На основание разпоредбата на чл. 100 от КСО, размерът към 30 юни 2021 г. на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2020 г., се увеличава от 1 юли с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на средния осигурителен доход за страната и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната година.

През 2020 г. средният осигурителен доход за страната е нараснал с 8,4 на сто, а по данни на НСИ, хармонизираният индекс на потребителските цени е 1,2 на сто. Така процентът, определен по реда на чл. 100 от КСО, възлиза на 4,8 на сто. С решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт е прието пенсиите за трудова дейност да бъдат осъвременени с 5 на сто, пише още в мотивите.

За прилагане на справедлив подход при актуализиране доходите на всички пенсионери, се предлага и повишаване на социалната пенсия за старост.

istock
istock

В резултат от предложената промяна ще се повишат размерите  и на другите пенсии, които не са свързани с трудова дейност (пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия),  както и на нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост: добавката за чужда помощ по чл. 103 КСО, добавката по Указ № 1611/85 г. от 20.05.1985 г. за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944 - 1945 г. и добавката по чл. 5 от Закона за ветераните от войните на Република България.

Вдигат пенсиите с 5% от юли

Необходимите средства за увеличението, възлизащи на около 3 840,0 хил. лв. за 2021 г. или 640 хил. лв. месечно за периода юли – декември 2021 г., са планирани и заложени в бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, утвърден със  Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg