19% от българите са подведени да купят фалшиви продукти. Това показва проучването Европейските граждани и интелектуалната собственост (ИС), проведено от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, потребителите продължават да срещат трудности при разграничаването на оригиналните от фалшивите продукти.

Според него Близо 1 на всеки 10 европейци (9 %) твърди, че е бил подведен да закупи подправени продукти, като са налице значителни разлики между държавите—членки на ЕС. Държавите с по-висок дял на подведени потребители са България (най-висок дял: 19 %), Румъния (16 %) и Унгария (15 %). В сравнение с това Швеция (2 %) и Дания (3 %) са с най-ниските дялове в рамките на ЕС.
 
В глобалния контекст на процъфтяваща електронна търговия — според Евростат през 2020 г. над 70% от европейците са пазарували онлайн — несигурността във връзка с подправените продукти продължава да поражда опасения сред гражданите на ЕС. Според проучването една трета от европейците (33 %) са изпитвали съмнения дали закупен от тях продукт е оригинален.
 
Според съвместно проучване на EUIPO и ОИСР подправените продукти представляват 6,8 % от вноса в ЕС на стойност 121 млрд. евро и обхващат всички сектори: козметика, играчки, вино и напитки, електроника, облекло и дори пестициди. Те могат да породят сериозни рискове за здравето и безопасността на потребителите, по-конкретно чрез излагане на вредни химикали и други опасности.
 

istock
istock

Опасенията във връзка с подправени продукти нараснаха по време на пандемията от COVID-19. Разпространението на подправени лекарствени продукти като антибиотици и обезболяващи препарати, а наскоро и други медицински продукти като лични предпазни средства и маски за лице, постави това явление в центъра на вниманието, тъй като нарушителите се възползват от несигурността на хората във връзка с нововъзникващи лечебни препарати и ваксини.

Бум на измами при покупки в интернет

Освен рисковете за здравето и безопасността, подправените продукти често водят до пробиви в сигурността и до финансови загуби.
 
Цифровото пиратство също е привлекателен пазар за нарушителите. Налице са значителни загуби при IP телевизията (IPTV) — телевизионно съдържание, което се получава чрез интернет връзка. Всяка година доставчиците на незаконна IPTV в ЕС печелят почти 1 млрд. евро, като нанасят вреда на създателите на съдържание и на законните предприятия.
 
Престъпленията с ИС представляват доходоносна дейност, включваща организирани престъпни групи, като все повече доказателства сочат, че съществуват връзки между подправянето и пиратството, както и с други престъпления като трафика на наркотици и на хора, киберпрестъпността или измамите.
 

istock
istock

Подправянето се отразява не само на потребителите, но нанася значителни вреди и на икономиката на ЕС, и по-специално на малките и средните предприятия (МСП). Според публикуваното от EUIPO Информационно табло за ИС и МСП 1 на всяко 4 МСП в Европа твърди, че е пострадало от нарушение на негова ИС, като само в България този дял е 39,7 %.
 
Дружествата, които притежават права върху ИС като марки или патенти, докладват за загуба на оборот (33 %), навреждане на репутацията им (27 %) и загуба на конкурентно предимство (15 %) поради нарушения на техните права.
 
В днешно време по-малко от 9 % от всички МСП в ЕС притежават регистрирани права върху ИС. За предприятията с такива права обаче ИС поражда огромна разлика: МСП, които притежават ПИС като патенти, дизайни или марки, отчитат с 68 % по-високи приходи за всеки служител в сравнение с предприятията без такива права, и служителите им получават по-големи заплати.

Наскоро EUIPO извърши анализ на 1000 имена на домейни (подобни и вариации), свързани с 20 участващи марки, който показа, че половината от тях се считат за подозрителни, т.е. насочват към уебсайтове, продаващи фалшифицирани продукти. EUIPO анализира добрите практики, които се прилагат от регистраторите и регистрите, за да се предотвратят злоупотребите с имена на домейни за нарушаващи ИС дейности, например чрез изготвяне на подходящи условия, ограничения за използването на прокси услуги, изграждане на системи за проверка на самоличността на регистранта и за откриване и предприемане на действия при неправомерно регистриране на домейни.

istock
istock

Някои регистри също така разполагат с процеси за уведомление и сваляне, насочени към домейни с незаконно съдържание, в сътрудничество с публичните или правоприлагащите органи.

Те си сътрудничат и с притежателите на ИС и правоприлагащите органи за обмен на сведения и за ограничаване на използването на имена на домейни, при което се нарушава ИС.EUIPO също така проучи как се използват социалните медии за нарушаване на ПИС, например чрез хостване, стрийминг или предоставяне на връзка към съдържание, нарушаващо ИС, или чрез рекламиране на такъв вид съдържание чрез социалните медии, при което се съчетават съобщения в публични и затворени групи, за да се заобиколят мерките за защита на ПИС.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg