В сезона за смяна на автомобилните гуми от летни към зимни Столична община (СО) напомня на гражданите, че имат възможност да изхвърлят излезлите от употреба стари гуми на определени места напълно безплатно. Вижте възможните места за това ТУК

Днес заместник-кметът на София по екология Десислава Билева ще направи проверка на място за събиране на излезли от употреба стари автомобилни гуми.

Проверката ще започне на ул. "Освобождение" 25 на паркинга до сградата на районната администрация в "Красна поляна".

В проверката ще участва и началник отдел по Контрол опазване на околната среда Таня Асенова към Столичния инспекторат.

Акция "Зима" на пътя стартира "Пътна полиция"


От Столична община напомнят, че притежателите на излезли от употреба гуми /автосервизи, пунктове за смяна на гуми и др./ са длъжни да ги предават само на специализираните площадки за събиране и съхранение или на местата за смяна и продажба на гуми.

istock
istock

Търговските обекти (автосервизи и пунктове за смяна на излезли от употреба гуми) са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните гуми.

Съгласно изискванията на чл. 49 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община „Лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за гуми, са длъжни“:

- да осигурят възможност за приемане на гумите от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите;
- да поставят на видно място в търговските обекти табели, които съдържат информация за възможностите и начина за обратно приемане на използвани гуми в търговския обект;
- за предаването на ИУГ крайните потребители не дължат заплащане.

За неспазване изискванията на Закона за управление на отпадъците на физически лица, които:

- изхвърлят излезли от употреба гуми /ИУГ/ на неразрешени за това места, се налага административно наказание глоба от 300 до 1 000лв.;
- нерегламентирано изгарят излезли от употреба гуми - се налага административно наказание глоба от 2 000 до 5 000лв..

За юридически лица, които нерегламентирано изхвърлят и/ или изгарят излезли от употреба гуми /ИУГ/, се налага административно наказание в размер от 1 400 до 4 000лв. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg