Европейската комисия публикува проект, с който се модернизират правилата за алтернативно решаване на спорове (АРС) в ЕС. Тази инициатива е резултат от незадоволителните резултати, които се разкриха от индекса на потребителите за 2023 г. . Така например, 1/4 от потребителите са имали значителен потребителски проблем, но 1/3 от тях дори не са подали оплакване поради причини, свързани с времето, разходите и ниското доверие, посочват от Асоциация Активни потребители. Ключовите точки на новия план за справяне с тези проблеми са:
 
1. Законодателно предложение за изменение на Директивата за АРС, в което предвижда:
 
    Разширяване на обхвата на АРС - вече няма да е необходимо спорът да произтича от сключен договор между страните. Това ще позволи да се обхване цялото законодателство на ЕС за защита на потребителите, вкл. преддоговорни въпроси, особено свързани с онлайн средата, напр. подвеждаща реклама и измамен дизайн, достъп до услуги и неоправдано геоблокиране. Освен това има за цел да започне улесняване на процедури срещу търговци извън ЕС (въпреки че и те ще трябва да се присъединят доброволно към схемата).

    Осигуряване на допълнителни съвети за потребителите при достъпа и по време на процеса на АРС - да бъдат предоставени от определени органи, напр. Мрежа от европейски потребителски центрове. Това може да включва превод, обяснение на правата на потребителите, процедури за AРС и т.н.

    Премахване на някои от тежестите за търговците, за да се насърчи приемането им на участие в АРС - например намаляване на задълженията за информация за търговците. Освен това структурите за АРС ще питат търговците дали възнамеряват да участват в АРС, когато потребител повдигне жалба, на която търговците ще трябва да отговорят след 20 дни. Това има за цел да подтикне търговците да (пре)осмислят своето участие в ADR.

    Премахване на някои от тежестите и разходите за структурите за АРС – например намаляване на техните задължения за докладване (от всяка година на всеки 2 години и изискване за по-съкратен доклад); улесняване на групирането на случаи с подобни елементи (макар и само със съгласието на съответните потребители).

    Подобряване на прозрачността – например, когато спорът се разрешава чрез автоматизирани средства, страните могат да поискат преглед от физическо лице.

За съжаление, макар предложението да съдържа полезни елементи, то не дава надежди за решение на основния проблем – как да бъдат накарани търговците да участват в процедури за решаване на спорове. Понастоящем участието им е доброволно, а решенията на органите не могат да бъдат обвързващи (припомняме, че България забрани арбитражните процедури, по които едната страна е потребител), коментират от Активни потребители. Според тях резултатът ще бъде вместо хиляди (както в много държави) у нас решените случаи на спорове ще са единици.
 

istock
istock

2. Нов регламент, отменящ действащия регламент за онлайн решаване на спорове /ОРС/, с който се премахва европейската платформа – понастоящем платформата за ОРС подпомага решаването на около 200 случая годишно в ЕС, което Комисията възприема като неоправдаващо разходите за поддържане на тази платформа и разходите за бизнеса за спазване на задълженията по Регламента за ΟРС. Планът е платформата за ОРС да бъде заменена с „удобни за потребителя дигитални инструменти“, подпомагащи потребителите при избора на опция за правна защита.

Какви са компенсациите за закъснели полети

3. Препоръка C(2023) 7019 на Европейската комисия относно изискванията за качество на процедурите за разрешаване на спорове, предлагани от онлайн платформите и търговските асоциации на съюза. Тя е насочена към онлайн платформите, от които се очаква да приведат своите системи за разрешаване на спорове в съответствие с европейските принципи за АРС, особено ефективност, справедливост, независимост, експертен опит, безпристрастност и прозрачност.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg