Случвало ли ви се е да вземете прибързано решение, свързано с пари, за което после сте съжалявали? Точно това се случва на немалко хора, които да решили да прибегнат до услугите на кредитор. Добрата новина е, че в този случай има как да промените решението си без да понесете големи загуби.

Според Закона за потребителския кредит (ЗПК) всеки клиент, изтеглил кредит, има възможност да се откаже от сключения договор в период от 14 календарни дни от подписването му (или от деня на получаването на условията по него). Независимо дали сте си дали сметка, че всъщност нямате нужда от кредит или нямате възможност да го изплащате, причината не е от значение.

Овърдрафт, револвиращ кредит или кредитна линия

При това положение не дължите обезщетение или неустойка и няма нужда да давате каквото и да било обяснения на кредитора. Ще трябва обаче да възстановите сумата, която сте заели, заедно с лихвите и други неподлежащи на възстановяване такси, заплатени от кредитора.

Пригответе се да загубите известна сума

За съжаление при отказ от кредит ще се наложи да върнете не само получената сума, но и всички лихви и такси, свързани с нейното отпускане. Банката-кредитор например може да начислява „административна такса за одобрение на кредит и за подписване на договор“.

В общите условия на банката, с които автоматично се съгласявате при подписването на договора, също така би следвало да е записано, че административната такса за обслужване на кредита се внася при подписване на договора за кредит по разплащателната сметка, от която ще се обслужва кредитът.

В този случай събраната такса не подлежи на възстановяване, дори кредитът да не бъде усвоен. От тази гледна точка банката има право да я задържи, тъй като вие сте се съгласили с това условие, подписвайки общите условия.

istock
istock

Как става отказът?

На първо място задължително трябва да уведомите писмено кредитодателя за желанието си да разтрогнете договора. Ако не го направите и просто върнете сумата, това може да не бъде счетено за отказ от договора, от което ще загубите доста, а именно – в бъдещ момент ще трябва да си платите уговорената отначало лихва по кредита.

Съвети за рефинансиране на кредит

Уведомлението трябва да бъде изпратено в 14-дневен срок от сключването на сделката. В случай че сте избрали необходимата документация, съпътстваща договора, да ви бъде изпратена по пощата, то срокът, в който можете да разтрогнете кредита, е 19-дневен. Счита се, че добавените 5 дни са достатъчни да получите документите.

Следващата стъпка е да върнете парите. Трябва да го направите по банковата сметка на кредитора в срок 30 календарни дни от датата, на която сте изпратили съобщение, че се отказвате от договора.

Въпреки че по същество се отказвате от сключената по-рано сделка, все пак няма да върнете сума, равна на тази, която сте изтеглили. Както вече споменахме, ще се наложи да заплатите договорената лихва по кредита за времето, в което парите са „престояли“ у вас.

Ако имате затруднение при изчисляването на точната сума, можете да се свържете със служител кредитната компания. Едно обаче е сигурно – сумата ще е много по-малка от тази, която в крайна сметка сте щели да върнете с периодично внасяне на месечните ви вноски.

Обърнете внимание, че правото на отказ от договор за кредит важи само за заеми на стойност над 400 лева.

istock
istock

Вписване на кредита в ЦКР

Понякога се случва дори неусвоен кредит да бъде вписан в Централния кредитен регистър. Въпреки логиката, че това не би трябвало да се случва, съществува една особеност, която може да стане причина кредитът да бъде регистриран в ЦКР.

Не мога да погасявам кредитните си вноски – какво да правя

В регистъра присъстват не само кредити, които вече са отпуснати, но и такива, които са одобрени, но все още неотпуснати. Ако заемната сметка по вашия кредит не е била закрита след като не сте усвоили кредита, той все още може да присъства в ЦКР.

Ако това ви се случи, трябва да се обърнете към банковия клон, в който сте подписали договора за кредит, и да помолите да бъде пусната молба за закриване на заема. Това е правилният подход за изчистване на кредита от ЦКР.

Предсрочно погасяване на заем

Ако в даден момент сте били финансово затруднени и се е наложило да изтеглите кредит, а сега имате свободни средства, трябва да знаете, че можете да го погасите предсрочно по всяко време. В този случай кредиторът няма право да ви изисква лихвите и разходите за оставащата част от срока на договора.

Кредитополучателят не дължи обезщетение или неустойка, когато погасяването на заема се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран, погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, имащо за цел гарантиране на връщането на кредита, или договорът е под формата на овърдрафт.

Как можем да погасим кредита си предсрочно

Във всички други случаи на предсрочно погасяване на кредита от страна на потребителя кредиторът има право на обезщетение. То обаче не може да надхвърля 1% от предсрочно погасената сума по кредита при оставащ период на договора над една година и 0,5% от нея при оставащ период на договора по-малък от година.

istock
istock

Сравнете различните оферти бързо и лесно

За да не се стига до вземане на кредит, от който в последствие да се наложи да се откажете, първо сравнете всички налични оферти преди да вземете решение. Въпреки че това отнема повече време, вероятно ще ви спести много главоболия и пари в бъдеще.

Преди да подпишете договор, кредиторът трябва да ви предостави стандартен европейски формуляр с информация относно потребителския кредит. Този документ има за цел да ви помогне да разберете възможно най-добре реда и условията на договора за кредит, който евентуално възнамерявате да подпишете.

Европейският формуляр включва:

- основните характеристики на договора;

- размера на кредита и неговата цена;

- годишния процент на разходите (ГПР – една-единствена стойност, означаваща общия размер на разходите по кредита, включително лихви, комисиони, такси и всякакъв друг вид разходи);

- броя, периодичността и размера на всички ваши плащания;

- информация по важни правни аспекти.

По този начин ще можете да сравнявате оферти за кредити от различни доставчици и да изберете най-подходящата за вас. Ако кредиторът не ви е предоставил този формуляр, имате право да го изискате.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg