Според статистиката една от най-честите причини за теглене на потребителски кредити, независимо дали от банка или небанкова институция, е възможността за рефинансиране на кредит или няколко задължения.

Какво е рефинансиране?

Рефинансирането по своята същност е замяна на кредит с друг, с цел постигане на по-добри за клиента условия. Чрез рефинансирането може да се промени размерът, срокът и лихвеният процент на кредита.

Този подход е полезен, когато имате няколко заема за обслужване и искате да ги обедините. В такива случаи чрез кредити за рефинансиране се намалява цената на новото обобщаващо задължение спрямо сумата от цените на отделните заеми.

Банкер: Ще има плавно покачване на лихвите

До рефинансиране можете да прибегнете и когато искате да получите по-изгодни условия по настоящ кредит и го предоговорите с обслужващата институция. Тази опция цели по-ниска лихва, по-малки вноски, превалутиране и т.н.

Някои хора рефинансират, когато изпитват еднократно или периодично затруднение с погасяването на вноски и теглят изцяло нов заем, с който финансират или изплащат предсрочно съществуващия. Възможно е и просто този вид рефинансиране на кредит да е заради по-изгодни условия на новия заем.

Как се извършва?

Има два начина, по които можете да пoлучите рефинансиране. Първият вариант е да изтеглите кредита от фирмата-кредитор чрез предоговаряне на условията. Той е удачен, когато новите условия са много по-изгодни от досегашните. Нещата, на които трябва да обърнете внимание преди сключване на договор от този вид, са дали вноските са по-ниски, дали лихвата е по-малка, и дали няма допълнителни такси.

Може ли сами да изберем застраховката на имота при кредит

Във втория случай трябва да се обърнете за помощ към друга институция. Тази стъпка е доста по-рискова и затова проучването на условията на новата институция трябва да бъде много обстойно. Добре е да обърнете внимание на вероятната такса за предсрочно погасяване на кредита, която може да ви се наложи да платите, както и на новите условия на всички останали елементи – лихви, такси, срокове и др.

Почти всеки клиент може да рефинансира своя кредит. Ако отговаряте на условията за отпускане на нов кредит, то ще можете да рефинансирате и вече съществуващ заем. Важно е да сте изпълнителни и да водите финансовите си дела прилежно, без да забавяте вноски или изобщо да не ги плащате. Ако имате подобни „провинения“, има голяма вероятност да получите отказ за рефинансиране.

istock
istock

Какви са условията?

Като всяка друга кандидатура за отпускане на кредит, тази за рефинансиране също подлежи на подробна проверка. При рефинансирането ще преминете отново през целия процес на проучване, одобрение и оценка на вашите финансови възможности и задлъжнялост. Условията, които платецът трябва да покрие, са много сходни с изискванията при кандидатстване за първоначален кредит.

Българите ударно теглят заеми за покупка на жилище

При вземане на решение за рефинансиране следва да имате предвид, че освен договорените условия по новият кредит е възможно да има и други разходи извън предвидените, които не са включени в новия договор за кредит и изчисленията на ГПР (годишен процент на разходите). Това могат да бъдат такса за референция от настоящия кредитор и такса за предсрочно погасяване по настоящия кредит, в случай че е дължима съгласно договора.

Кредитната история и месечният доход са едни от основните фактори, които влияят на решението за одобрение. Освен тези фактори обаче върху одобренията за рефинансиране влияят и икономическите условия в страната. Банките и фирмите за бързи кредити обикновено са по-склонни към рефинансирания, когато икономиката в страната е в подем.

В голяма част от случаите, рефинансирането на кредит има по-добра и по-изгодна за вас алтернатива – да постигнете търсените от вас условия по кредита чрез предоговаряне на параметрите на настоящия кредит.

Istock
Istock

Предоговарянето на договор за кредит се извършва с допълнително споразумение към договора, което обхваща само условията, които са предмет на изменение. Процесът на предоговаряне е значително по-бърз и лесен, тъй като за настоящия ви кредитор вие сте познат клиент с известна кредитна история.

БНБ: Има риск домакинствата да не могат да обслужват кредитите си

Има ли минуси?

Въпреки че рефинансирането може да изглежда като лесен начин за получаване на повече пари, то може да се окаже изключително неблагоприятно за кредитоползвателите. Докато за банките всеки нов кредит е добра сделка и всеки нов редовен клиент е повече от желан.
Обикновено банките предлагат атрактивни условия за рефинансиране. Например да кандидатствате за по-голяма сума от необходимата за рефинансиране, за да имате допълнителни средства, с които да разполагате. Колкото и добре да звучи офертата, не бива да действате импулсивно.

Изключително важно е да се запознаете с всички условия на предложеното ви рефинансиране. Внимателно пресметнете каква ще е окончателната сума, която ще трябва да върнете. Има вероятност лихвеният процент, който ви предложат при одобрение, значително да увеличи сумата за погасяване.

Другите условия, които трябва да прегледате внимателно, включват таксите и комисионните, които ще бъдат поискани от банката или от фирмата, която издава вашата полица. Възможно е тези такси да са завишени, ако кредитната ви история е лоша или не можете да докажете достатъчно приходи, които да покриват вноските по новия заем.

istock
istock

В интернет има калкулатори зa peфинaнcиpaнe нa ĸpeдити, с чиято помощ мoжeтe дa изчиcлитe ĸoлĸo биxтe cпecтили/изгyбили, aĸo peшитe дa peфинaнcиpaтe. Зa цeлтa тpябвa дa въвeдeтe дaнните нa нacтoящия и на новия ви кредит, т.е. трябва да сте запознати с параметрите на потенциалното рефинансиране. По резултата ще се opиeнтиpaтe дaли peфинaнcиpaнeтo e изгoднo зa вac.

Теглим повече бързи заеми, дори за жилище

Рефинансиране на потребителски кредити

Според Закона за потребителския кредит потребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит. Не се дължи такса или неустойки за предсрочно погасяване, в случай че:

- погасяването на кредита се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран;

- погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, чиято цел е била да гарантира връщането на кредита, или

- договорът за кредит е под формата на овърдрафт.

Рефинансиране на ипотечни кредити

Целеви жилищни кредити могат да бъдат отпускани и за рефинансиране на съществуващи в други банки заеми. Според Закона за кредитите за недвижимите имоти на потребители, клиентът има право по всяко време да погаси задълженията си частично или изцяло.

Кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, в размер до едно на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

istock
istock

Кредиторът няма право на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на договор за кредит, когато кредитът е погасен след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

Рефинансиране на фирмени кредити

Фирмени кредити и друг вид фирмени кредитни задължения (кредитни карти) могат да се рефинансират с нови фирмени кредити с цел подобряване на ценови условия, промяна на други параметри или увеличаване сумата на кредита.

При фирмените кредити обикновено се дължи комисиона за предсрочно погасяване, която в повечето случаи е договорена предварително в договора за кредит. Кредитополучателят заплаща комисиона при предсрочно погасяване на кредита при условията, посочени от банката-кредитор в договора за кредит, или приложими към датата на погасяването, ако размерът на комисионата не е установен в договора.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg