Производители, търговци и потребители се стягат за най-големия пазар през годината. Много търговци обявяват предпразнични намаления, други обещават не „черен петък“, а „черни седмици“ и дори месец. А какво правят потребителите? За повечето от тях тазгодишните празници ще са изпитание – заради инфлацията, непосилните цени на енергията, липсата и цените на твърдите горива, неизвестността и тревожността на много от съгражданите ни.
Именно затова тази година трябва да бъдем много по-подготвени и организирани при предпразничните покупки, обясняват експертите от Асоциация „Активни потребители“.

Какво казва законът?
 
Първо, по отношение на фиктивните намаления: Член 68д, ал. 1 и 2, т. 4 от ЗЗП определя като заблуждаваща търговска практика, която съдържа невярна информация и въвежда в заблуждение потребителя, включително за цената или за начина на нейното изчисляване или за съществуващо специфично предимство по отношение на нея. Тази нелоялна търговска практика е забранена от ЗЗП и неспазването й води до административни санкции за некоректните търговци.

При сезонните разпродажби е особено важно да бъдем на „ти“ с етикетите и тяхната информация. Изписването на намалението е задължително върху етикета на всяка стока и може да стане по един от три начина:

    графично – с поставяне на новата цена до старата зачертана цена;
    словесно – с изписване на думите “нова цена” и “стара цена”, последвани от изписване на съответните суми,
    цифрово в проценти – чрез изписване на процент на намалението и поставяне на новата цена до старата, която е зачертана.
 
Етикетите на стоките трябва да отговарят на следните по-важни изисквания:
 
Етикетите задължително трябва да бъдат на български език и да включват информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, съществените й характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и, ако е необходимо, указания за употреба.

Информацията трябва да бъде ясна, разбираема, да не бъде подвеждаща и да бъде четлива. Ако производителят е поставил етикет с такава информация, търговецът няма право да го променя, ако по този начин има вероятност да подведе потребителите.

istock
istock

Словесната част от етикета може да бъде заменена с графична само ако върху него се използват широко разпространени символи или пиктограми.
Върху етикета на стоките, които са опаковани или пакетирани предварително, трябва да бъде описано тяхното количество.

За какво да внимавате при покупка на Черния петък

Ако опаковката не разполага с етикет, количеството трябва да бъде изписано върху самата стока или на табела, непосредствено поставена до нея.
Ако производителят или вносителят не са изписали количеството, търговецът е задължен да го направи и носи отговорност, ако не го изпише върху стоката.

Нови права за потребителите
 
От 28.05.2022 г. влязоха в сила изменения на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), с които се въвеждат новите изисквания на европейските директиви за защита правата на потребителите (Директива (ЕС) 2019/2161; Директива 93/13/ЕИО; Директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС). С изменението на ЗЗП се въвеждат нови правила и задължения на търговците относно защита правата на потребителите – санкциите, налагани за нарушения, онлайн търговията и търговията през онлайн платформи, нелоялни търговски практики, намаления на цените и др.

istock
istock

Потребителите трябва да са наясно с приетите със закона техни нови права, защото те ще им дадат основание и сила да защитават интересите си по време на големите предпразнични покупки. Какво трябва да имаме предвид?

- Потребителите ще разполагат с повече време да върнат стоките, поръчани по интернет, както и са защитени от скрити такси.

- На потребителите, закупили стоки по интернет, не може да се начисляват високи такси за използване на платежно средство като кредитни или дебитни карти.

- Потребителите вече могат се откажат от договора в срок от 14 дни и да върнат стоките, поръчани онлайн, като ако не са уведомени за това си право от търговеца, този срок е една година.

- Срокът за отказ от договора започва да тече от получаване на стоката, а не от момента на сключване на договора.

- По-ясни правила и по-кратки срокове има за възстановяване на сумите. Търговците са задължени да възстановяват парите на потребителите, включително и разходите за доставка, при отказ от договора, в срок от 14 дни.

- Потребителите получават образец на формуляр за отказ, който те могат (но не са задължени) да използват, ако решат да променят желанието си или ако желаят да се откажат от договора, сключен от разстояние или в дома им. Това ще улесни и ускори отказа, независимо от мястото в ЕС, където е бил сключен договорът.

-  Ако търговците искат потребителят да поеме разходите за връщане на стоките, след като той е решил да ги върне, те трябва предварително ясно да обяснят това на потребителите. В противен случай търговците трябва да платят за връщането на стоките.

- Потребителите, закупили музика, филми или книги като дигитални продукти, за първи път имат възможност да се откажат от договора, но само до момента, в който е започнало изтеглянето.

- Ако една стока се повреди три пъти и след всяка рекламация търговецът я поправя, то при поява на друг дефект потребителят ще може да развали договора и да си иска парите обратно. Отпада възможността за търговците безкрайно да удовлетворяват рекламациите с ремонт.

- При предявяване на рекламация задължително търговецът трябва издава на потребителя документ за това, както и се увеличават местата, където може потребителите да подадат рекламация, като вече това може да бъде направено във всички търговски обекти на продавача.

istock
istock

Отговорност на търговците

Имуществената санкция може да бъде определена в размер от 4% от годишния оборот на съответния търговец за нарушения, свързани с:
нарушение на разпоредбите относно прилагането на нелоялни търговски практики;

нарушение на разпоредбите във връзка с договорите извън търговския обект и договорите от разстояние, както и за възпрепятстване правото на потребителя да се  откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи;

продължаващо прилагане от търговец на клауза, включена в договор с общи условия с потребители, която е обявена с влязло в сила решение на съда за неравноправна.

В случай на нарушение на разпоредбите, свързани с обозначаването на продажната цена и цената за единица мярка, имуществената санкция е в размер от 5 000 лв. до 50 000 лв.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg