Забрана да се продават електронни цигари с характерни вкусово-ароматни качества и съдържащи овкусители, в която и да е от съставните им части, като филтри, хартия, опаковки, капсули или други технически елементи, предвиждат промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, внесени от Министерски съвет в Народното събрание.

Промените предвижда на всяка външна опаковка на нагреваеми тютюневи изделия в случаите, когато тези изделия попадат в категорията на тютюневите изделия за пушене, да се поставят общо предупреждение и информационно съобщение, както и комбинирани здравни предупреждения, както при опаковките на традиционните цигари.

В случаите, когато нагреваемите цигари попадат в категорията на бездимните, за тях следва да се прилагат изискванията за етикетиране на бездимните тютюневи изделия, пише още в законопроекта.

Предвижда се забрана за пускането на пазара на тютюневи изделия, които съдържат добавки в количества, които в момента на консумацията увеличават съществено токсичния ефект, свойствата, водещи до пристрастяване, или канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията свойства на изделието;

Когато се установи или има съмнение, че електронни цигари или контейнери за многократно пълнене не са безопасни или по друг начин не съответстват на изискванията на закона, икономическите оператори трябва да ги изземат незабавно от пазара.

Продават ни опасни стоки

С оглед на изложеното в законопроекта е предвидено, че тютюневите изделия с изключение на нагреваемите тютюневи изделия, електронните цигари и/или контейнерите за многократно пълнене, и изделията за пушене, различни от тютюневи изделия, които не отговарят на изискванията на този закон и са произведени или пуснати на пазара до влизането в сила на този закон, може да продължат да се предлагат и продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 1 януари 2024 г.

istock
istock

Подобна възможност е предвидена и за нагреваемите тютюневи изделия, които не отговарят на изискванията на закона и са произведени или пуснати на пазара до 23 октомври 2023 г., да продължат да се предлагат и продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 1 януари 2024 г.
 
Към настоящия момент изделия, съдържащи никотин (заместители на тютюн, съдържащи никотин – никотинови продукти, включително под формата на пакетчета (паучове), се продават свободно. Сега действащата нормативна уредба не регламентира тези изделия и тяхната продажба. Предлагат се никотинови изделия с много различно съдържание на никотин – от 6 до 50 mg. Младите хора могат да ги купуват и употребяват без ограничения. Нараства и обществена тревога от употребата на такива изделия от деца, пише в мотивите към проекта.
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg