Райфайзенбанк стартира промоционална кампания по жилищните си кредити, по време на която клиентите получават безплатно предварително одобрение на кредита в рамките на един ден, на база на предоставените документи за доход.

В рамките на промоцията, която продължава до 17 април 2012 г. клиентите получават кредитна карта MasterCard/Visaс предварително одобрен лимит и без такса обслужване за първата година. Кредитната карта предоставя и 10% отстъпка за най-голямата направена покупка всеки месец до края на м. август 2012 г.

Промоцията е валидна за нови искания за жилищни кредити, подадени до 17 април 2012 г. С предварителното одобрение за 1 ден кредитополучателите разполагат с по-голяма гъвкавост и свобода при търсене на най-подходящия за тях имот и при преговори с агенции за недвижими имоти. Те имат възможност да се възползват и от гратисен период за изплащане на главницата, който е до 12 месеца, както и от дълъг срок за погасяване на кредита – до 30 години. Максималният размер на кредита е до 200 000 евро.

Райфайзенбанк дава и възможността на своите клиенти да сключат застраховка на кредитни вноски за срок от 5 години, с която получават допълнителна сигурност при погасяването на кредита, в случай на невъзможност да посрещнат задълженията си поради злополука или трайна неработоспособност.