Отчетените от административната статистика на Агенция по заетостта (АЗ) 4.7% безработица за последния месец на 2022 г. регистрират най-ниската стойност на показателя за декември. Продължава и спадът по отношение на годишната динамика - в този случай с 0.1 процентни пункта. Това съобщават от АЗ. 

Започналите работа безработни през последния месец на 2022 г. са 9938. Работа чрез бюрата по труда откриха и 154 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите, информират от АЗ.

В цели райони жените остават без работа

През декември най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 18,1%, следват тези в търговията – 16,8%,  хотелиерството и ресторантьорството – 12,6%, държавното управление – 6,4%,  хуманно здравеопазване и социална работа – 6,4%, строителството – 5,1% и други, уточняват още от агенцията.

В края на месеца регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 153 944, което е нарастване с 8 513 лица повече спрямо отчетените през ноември. Новорегистрираните през декември са 26 413 - с 2669 повече от предходния месец. Други 411 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца, отчитат още от АЗ.

istock
istock

Данните сочат също, че 1770 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 76 по програми и мерки за заетост и 1 694 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. През декември 179 безработни и заети лица са включени в различни обучения, а 416 са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Забрана за работа на друго място след като напуснем

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 5 542. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (20.5%), следват държавното управление (16.6%); хотелиерството и ресторантьорството (11.6%), търговията (11.2%), образованието (8.5%) и административните и спомагателните дейности (4.8%), посочват от АЗ. 

istock
istock

Според статистика най-търсените от бизнеса професии през същия месец са: персонал, полагащ грижи за хората; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; преподаватели; чистачи и помощници и др.

От Агенцията по заетостта напомнят, че равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяването от 2011 г.

Отчетената през ноември м.г. безработицата у нас беше 4,4%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg