Регистрираната безработица се върна на нивата отпреди пандемията от COVID-19, съобщи пресцентърът на Агенцията по заетостта.

Според данни на агенцията равнището на регистрираната безработица през април е 6.1 на сто, което е с 0,4 на сто по-малко от предходния месец. Спадът на годишна база е с 2.8 процентни пункта.

Регистрираните безработни са 200 417, което е с 13 635 лица по-малко от март и с 92 393 лица по-малко в сравнение с година по-рано, посочват от Агенцията по заетостта. Те  уточняват, че в бюрата по труда през април са се регистрирали нови 21 924 безработни лица или с 3 255 лица по-малко спрямо март тази година и с 65 139 лица по-малко спрямо април 2020 г.

108 600 нови безработни от началото на годината до май

Други 489 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца, се посочва в съобщението.

От АЗ информират, че започналите работа през месец април са 24 502 души или двойно повече от април миналата годината - 12 953.

istock
istock

79.6 на сто от започналите работа през април са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 21,0%, следвани от търговията - 13,7 на сто, хотелиерството и ресторантьорството - 11,3 сто, селското, горското и рибното стопанство - 6.9 на сто, строителството - 6,1 на сто, държавното управление - 5,5 на сто, се посочва в съобщението.

Някои от мерките в помощ заради пандемията се удължават

По програми и мерки за заетост са започнали работа 5 003 безработни лица от рисковите групи. 757 от тях са назначени по програми и мерки за заетост и 4 246 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР), посочват от АЗ.

За запазване на заетостта и през април продължиха да работят антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта - добре познатите вече "60/40" и проект "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" по ОП РЧР.

През месец април над 165 000 заети са били подкрепени по тези мерки. Мярката "Запази ме", финансирана по ОП РЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури средства на близо 52 000 заети лица, информират от АЗ.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през април са 18 130 или с 322 по-малко от предходния месец. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (25.6 на сто), следват хотелиерство и ресторантьорство (21.6 на сто), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (9.4 на сто), държавното управление (7.6 на сто).

Най-търсените професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци ; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg