Началото на 2020 г. бе белязано от избухването на световната пандемия COVID-19, което накара почти всички правителства по света да предприемат ограничителни мерки. За да се предотврати разпространението на вируса и да се осигури отдалечаване на хората, много предприятия бяха временно затворени и много служители бяха затворени в домовете си. Броят на хората, отсъстващи от работата си, отразява тези промени.
 
През 2020 г. в ЕС бяха регистрирани пет пика в броя на хората, отсъстващи от работа, съобщава Евростат. Три от тях са обичайни и са свързани с празниците  - в началото на януари, средата на август и края на декември, но има и два допълнителни пика през април и ноември поради пандемията COVID-19.

През април 2020 г. бяха отчетени 34 милиона повече отсъстващи от работа хора в сравнение със средната стойност за 2015-2019 г. за тази седмица. Макар и малко по-мек, пети връх се случи през ноември 2020 г., когато бяха регистрирани 6,7 милиона повече отсъствия в сравнение със средното за 2015-2019 г.
 
Тази информация идва от наскоро публикуваните данни за пазара на труда през четвъртото тримесечие на 2020 г. Нарастването на отсъствията от работа в ЕС през 2020 г. се дължи главно на увеличаването на временните съкращения на персонал от фирмите, предприети заради ограничителните мерки.

Броят на временно съкратените е бил относително стабилен - около 0,5 милиона души преди 2020 г., с изключение на 2009 г., когато се е увеличил до 1 милион души.
 

istock
istock

През първото тримесечие на 2020 г. обаче 3 милиона души са временно съкратени. През следващото тримесечие този брой се увеличи още по-рязко и достигна 13,8 милиона.

Ръст в броя на започналите работа през март

През третото тримесечие на 2020 г. броят на временните съкращения рязко спадна до 2 милиона. Въпреки това броят им остава значително по-висок спрямо данните преди пандемията, когато временно съкратените са било около 300 000 души.
В края на 2020 г. броят на временните съкращения се възстанови до ниво, подобно на началото на годината и достигна 3,1 милиона.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg