С близо 4,2 млн. лв. ще се финансират проекти на работодатели за създаване, приспособяване и оборудване на работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Средствата се осигуряват по Националната програма за заетост на хора с увреждания, която е утвърдена от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева, посочват от социалното министерство.

През 2020 г. Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ще финансира и проекти на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, насочени към повишаване на заетостта на целевата група.

Те могат да получат до 80 000 лв., като подаването на предложенията започва от 1 юни.

Средствата могат да се използват за технологично обновяване на стопанската дейност, разкриване на нови работни места или преоборудване на вече действащи, както и за изграждане на онлайн платформа за популяризиране на предлаганите услуги и произвежданата продукция.

istock
istock

За осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места, приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места ще се отпускат до 10 000 лв.

Проекти за квалификация и преквалификация на ще се финансират с до 1000 лв. за 1 човек с трайно увреждания. Агенцията за хората с увреждания ще набира проектни предложения по тези компоненти от програмата от 15 юли.

На 15 юни АХУ ще стартира втора процедура за набиране и финансиране на проекти по Програма за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

Кандидатите трябва да са с 50 и над 50 на сто намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. Те могат да получат до 20 000 лв.

istock
istock

Със средствата могат да се покриват инвестиционни разходи, да се извършват строително-ремонтни дейности, да се закупи оборудване на разкриваните работни места и др.

Дават още 45 млн. лв. за самотно живеещи възрастни и хора с увреждания

Всички необходими документи за кандидатстване могат да се намерят на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg