До 10 000 лева може да получи фирма, ако наеме човек с увреждания.

Това предвижда Националната програма за заетост на хората с увреждания, предложена за обществено обсъждане.

За целта работодателите трябва да кандидатстват пред Агенцията за хората с увреждания.

Те могат да получат финансиране за покриване на инвестиционни разходи по четири направления - за осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст; за приспособяване на съществуващи работни места за оборудване на нови, съответстващи на характера на тяхното заболяване; за квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие.

Ще се наемат безработни за лични асистенти

Лимитът на средствата по първия компонент /за осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст / е от 1 до 10 000 лв.

За второто направление /приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст / средствата, които ще се отпускат, са от 2 до 10 000 лв. за едно работно място.

Лимитът по третото /за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване/ е от 3 е до 10 000 лв. за едно работно място.

За четвъртия компонент / за квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие/ се отпускат от 4 до 1000 лв. на човек с трайно увреждане.

Отпускането на средства на класираните за финансиране кандидати става само при условие, че след сключване на договора за финансиране, работодателят наеме или преназначи човек от целевата група за срок, не по-кратък от 36 месеца.

Правилникът за прилагане на Закона за хората с увреждания регламентира задължението на Агенцията за хората с увреждания да обявява на интернет страницата си информация за Националната програма и за процедурата за кандидатстване и подбор, в срок до 31 март всяка календарна година.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg