В шестото прогнозно проучване на пазара на труда на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ) работодателите споделят умерени планове за наемане на нови служители за периода април 2024 г. – септември 2024 г.

Тридесет и един процента от общо 1 189 анкетирани компании прогнозират увеличение на работната сила, 36% очакват да запазят числеността на служителите си, 15% планират да намалят персонала, а 18% не са сигурни дали ще задържат или освободят кадри. Така нетният коефициент на заетостта — разликата между работодателите, които планират да намалят работната сила, и тези, които прогнозират да я увеличат, е +16%, или увеличение от 6 процентни пункта спрямо предишното шестмесечие и с 24 процентни пункта по-малко в сравнение със същия период на 2022 г.

„Основният проблем, с който се сблъскват работодателите в страната, е болезнената липса на хора. Топим се с десет души на час, а до няколко години близо 30% от населението ще се пенсионира. И държавата, и организации като нашата полагат сериозни усилия да върнат поне малка част от българите в чужбина, но резултатите към момента не са обнадеждаващи. На всички ни предстои изключително много работа в тази посока, ако държим да нормализираме не само пазара на труда, но цялата икономика на България,“ коментира Надя Василева, председател на БКЗ.

Плановете на работодателите в Бургас да наемат нови служители през следващите шест месеца регистрират най-голямо увеличение — 4 процентни пункта, или коефициент на заетостта от +12%. В сравнение с предишния изследван период прогнозите на работодателите в София, Пловдив и Варна се подобряват с един процентен пункт и коефициентът на заетост достига съответно +66%, +11% и +10%. Русе е единственият регион в страната, в който плановете на компаниите да увеличат работната си сила отчитат спад, като коефициентът на заетост намалява от +6% на +1% за периода април 2024 г. – септември 2024 г.

istock
istock

Секторите, в които работодателите споделят най-голямо увеличение на плановете си да наемат служители в сравнение с предишния изследван период, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ (ръст от 7 процентни пункта) и „Търговия на едро и дребно“ (увеличение с 5 процентни пункта), като коефициентът на заетост достига съответно +11% и +16%.

Кои са кадрите, които ще се търсят най-много следващите години

В секторите „Информационни технологии“ и „Аутсорсинг“ прогнозите на работодателите се подобряват със съответно три и един процентни пункта, достигайки коефициенти на заетост от +24% и +13%.

Прогнозата от +9% на компаниите от сектор „Финансови и застрахователни дейности, недвижими имоти и бизнес услуги“ се запазва, а всички останали сектори, включени в изследването на БКЗ — „Производство“, „Транспорт, складиране и комуникации“, „Строителство“, „Публичен и социален сектор“, „Електричество, газ и вода“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Добивна промишленост“, отбелязват спад в сравнение с предишното шестмесечие, като той е най-голям в „Публичен и социален сектор“ (6 процентни пункта), а сектор „Добивна промишленост“ е единственият, който прогнозира отрицателен коефициент на заетост (-1%) за периода април 2024 г. – септември 2024 г.

istock
istock

 „Последствията от хроничния челен сблъсък на бизнеса с дефицита на кадри ще продължат да се усещат не само през предстоящия летен сезон, но поне до края на септември, ако не се улесни процедурата от 17 точки за внос на кадри и не се интегрират трайно безработните и често пренебрегвани социални групи в пазара на труда. Аз съм оптимист, че с развитието на технологиите това би могло да се случи много по-бързо, отколкото изглежда,“ добави Надя Василева.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase