Сериозна разлика в заплатите в частния и обществения сектор у нас, показват данните на социалното министерство.

През трето тримесечие на 2023 г. в обществения сектор е отчетена средна работна заплата от 2083 лв., ръст от 15,3% в сравнение със същия период на 2022 г. В тринадесет икономически дейности се отчитат заплати по-ниски от средната за страната, като в тези сектори работят около 48% от всички наети.

В същото време в частния сектор средната заплата стига 1 973 лв., и расте с 14,5 на сто.

Най-високи средни работни заплати в обществения сектор взимат работещите във „Финансови и застрахователни дейности“ – 4 818 лв., като за година средната заплата там е нараснала с 15,1%. В „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ е отчетена средна работна заплата от 3 526 лв., която се е увеличила с 12,9%, а в „Добивна промишленост“ - 2 935 лв., с 9,3% ръст на годишна база.

В „Държавно управление“ заетите взимат средно 2 411 лв., а в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ - 2 257 лв., положителен ръст от 6,7% на годишна база. В „Образование“ е отчетена средна работна заплата от 2 182 лв., която нараства с 20,9% за една година.

През трето тримесечие на 2023 г. в шест икономически дейности в обществения сектор се отчитат заплати над средната за страната в обществения сектор, наетите в тях са около 52% от всички наети.

Със средна заплата под средната са работещите в „Административни и спомагателни дейности“ - с 1048 лв., с ръст от 19,6% на годишна база. В „Операции с недвижими имоти“ е отчетена средна работна заплата от 1 406 лв., средната заплата, която се повишава с 15,0% за година, а в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - 1 416 лв., на годишна база е нараснала със 17,4%.

istock
istock

В икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ е отчетена средна работна заплата от 1 422 лв., а в „Строителство“ -  1 633 лв.

В частния сектор най-високи заплати взимат наетите в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4 750 лв., като за година възнагражденията там са се повишили с 11,4%.

Колко получава един учител у нас и в чужбина

Следват „Финансови и застрахователни дейности“ със средна заплата от 2 841 лв. и „Професионални дейности и научни изследвания“ - 2 799 лв. Работещите в частното здравеопазване получават средно по 2 551 лв., като за година заплатите са скочили с 21,5%. Заетите в „Образование“ пък получават средно 2 078 лв.

В седем сектора от частния сектор хората получават над средната заплата за страната, като  наетите в тези икономически дейности са около 18,9% от всички наети в сектора.

МТСП
МТСП

Областта с най-висока средна работна заплата е София (столица) – 2 722 лв., с 36,1% по-висока спрямо средната заплата за страната, в сравнение с трето тримесечие на 2022 г. нараства с 13,9%.  Областта с най-ниска средна работна заплата е Благоевград – 1 337 лв. Тя е около 66,9% от средната за страната, спрямо трето тримесечие на 2022 г. нараства с 14,2%. Други области с ниски средни заплати са Кюстендил – 1 368 лв. (68,4% от средната за страната), Видин – 1 369 лв. (68,5% от средната за страната), Смолян – 1 385 лв. (69,3% от средната за страната).

Най-голям ръст на средната заплата през трето тримесечие на 2023 г., в сравнение със същия период на 2022 г., се отчита в Кърджали (20,1%) и Ловеч (18,6%), най-малък в Силистра – 8,0%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg