Заетостта в ЕС спадна с 2% през второто тримесечие на 2020 г. от 200 милиона души година по-рано, показват последните данни на Евростат.

Най-рязко намалява заетостта на хората в „елементарни професии“ (-10%), „работници в сферата на обслужването и продажбите“ (-8%), „операторите на машини и монтажници“ (-6%), „работниците в занаятите и свързаните с тях професии“ ( -5%) и „мениджъри“ (-3%). Броят на заетите като „професионалисти“ обаче нарасна (+ 5%), както и в по-малка степен „техници и асоциирани специалисти“ (+ 1%).

През второто тримесечие на 2020 г. в ЕС са били заети 195 милиона души. Професионалистите, които обхващат хора с висока квалификация в области като наука и инженерство, здравеопазване, преподаване, бизнес и администрация, информационни и комуникационни технологии и правна, социална и културна област, е най-често срещаната професионална група сред работниците в ЕС (21% от общата заетост ).

Те са последвани от „техници и асоциирани специалисти“ (17%), „работници в сферата на обслужването и продажбите“ (16%), „работниците в занаятите и свързаните с тях търговия“ (12%) и „служителите в канцеларията“ (10%).

В другия край на скалата - по-малко от всеки десет работници е имал „елементарна професия“. От тях 8 на сто са били чистачи и помощници, работници, помощници в приготвянето на храна, улични и свързани с тях работници в сферата на продажбите и обслужването.

Евростат
Евростат

Като оператори и монтажници на машини и машини са работили 7%, мениджъри - 5% и квалифицирани селскостопански, горски и риболовни работници - 4%. Ниският процент на заетите във въоръжените сили (1%) се дължи отчасти на изключването на военнослужещи от това проучване.

В кои случаи имаме закрила от уволнение

Сред държавите-членки „професионалистите“ са най-често срещаната професия за 19 държави-членки. „Работниците в сферата на обслужването и продажбите“ са най-често срещани в четири държави членки, „квалифицирани земеделски, техници и асоциирани специалисти“ в две и „горски и риболовни работници“ само в една държава членка.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg