Временните работници, особено тези в професии, които не могат да работят от разстояние, като услуги и продажби, елементарни професии и професии сини якички, бяха непропорционално засегнати от загубата на работа в Европа поради COVID-19. Временните работни места представляват три четвърти от нетната загуба на работни места в ЕС през 2020 г., докато постоянно наетите работници в категориите за работа с бели якички са до голяма степен пощадени от загуба на работа.
 
Тези констатации са описани в новия съвместен доклад на Eurofound и Съвместния изследователски център на Европейската комисия. Той описва развитието на заетостта и работното време по сектори и професии през първата година на кризата и изследва кои категории работници са били най-засегнати и оценява степента, до която дистанционната работа служи като буфер, запазвайки работните места, които иначе биха имали беше изгубен.

Като цяло имаше пет милиона по-малко работни места в ЕС през второто тримесечие на 2020 г., отколкото година по-рано, като те намаляват до над три милиона работни места до края на годината. Спадът в заетостта е най-рязък сред младите работници и нископлатените работнички. Основната причина за намаляването на вложения труд обаче не беше спадът на броя на служителите, а увеличаването на дела на напусналите работници.
Това представлява около две трети от спада на отработените часове в пика на кризата.
 

istock
istock

На секторно ниво въздействието на кризата беше неравномерно и зависеше от решенията на правителството за затваряне на бизнеси и мерки за социална дистанция, се посочва в доклада.

Работните места, които не могат да се вършат от разстояние в сектори като хотели, продажби, ресторанти претърпяват най-голям спад в отработените часове. Дори секторите, определени като важни в държавите-членки, отбелязаха спад на работното време.

Обратно, по време на кризата работните места в услуги, изискващи знание, нараснаха, тъй като тези сектори се втурнаха да трансформират или цифровизират работните процеси в отговор на мерките за социално дистанциране и по-високи нива на работа от разстояние.

Пандемията удари най-тежко младите хора на пазара на труда

Възможността за дистанционна работа пощади голяма част от работната сила от съкращения, а делът на тези, работещи от вкъщи по време на пандемията, беше многократно по-висок от служителите, които правеха това редовно преди кризата с COVID-19. Като цяло тези работни места се оказаха по-устойчиви и се характеризират с по-добри условия на труд и по-високи заплати.

Данни в ЕС показват, че най-малко 21% от работниците са се трудили от вкъщи поне част от времето през 2020 г., това все още е по-ниско от общия дял на заетостта в ЕС с възможност за работа от разстояние, която се оценява на 37%. Длъжности, работещи онлайн, обикновено се заемат от по-възрастни хора с по-високо ниво на образование и предимно от жени, уточняват в доклада.
 

istock
istock

Действително отработените часове за седмица намаляват през четвъртото тримесечие на  2020, тенденция, която започна през второто тримесечие. Броят на отработените часове са намалели с около 1,4% през последното тримесечие на 2020 г. в сравнение с предходното и е с 5.3% по-ниско в сравнение с последното тримесечие на 2019 г.

Повече платен отпуск след колективен договор

Най-големият спад на работното време през четвъртото тримесечие е регистриран в Чехия (-2,8 часа седмично), Австрия (-1,8 часа седмично) и Малта (-1,6 часа седмично). Австрия също беше една от държавите-членки, които регистрираха най-големия спад на отработените часове на годишна база през второто тримесечие на 2020 г. (-2,6 часа на седмица). Няколко (Словения, Финландия, Франция и Хърватия) регистрират скромно увеличение на седмичните часове през четвъртото тримесечие на годишна база.

istock
istock

През четвъртото тримесечие на 2020 г. 11% от служителите са временно отсъствали от работа, което е увеличение от 2,8 процентни пункта на годишна база. В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. обаче делът е намалял с 6 процентни пункта.
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg