отработени часове

Работа

Кои работници спечелиха в кризата

Временните работници, особено тези в професии, които не могат да работят от разстояние, като услуги и продажби, елементарни професии и професии сини якички, бяха непропорционално засегнати от загубата ...

0

Работа

Работим по-малко часове

Хората са работили по-малко през миналата година, отчита Евростат. Броят на реално отработените часове в ЕС е намалял с 12% в сравнение с 2019 г.   Този спад може да се обясни с мерките, предприети в ...

1