33,37 на сто от безработните са получавали минималното обезщетение за безработица, след като сумата беше повишена от 12 на 18 лева на ден от 1 април миналата година. Това показват данните на НОИ.

Едва 6 на сто за получавали максималната сума от 85,71 лева на ден или това са 3377 души, след като максималното обезщетение беше повишено от 74,29 лева преди това. Така тези хора на практика получават повече от средната заплата у нас, която за четвъртото тримесечие на миналата година беше определена от НСИ на 1879 лева, ако има 22 работни дни в месеца.  

От 18 до 25 лева взимат 27,74% от безработните, от 25 до 35 лева на ден – 11,1 на сто, а от 35 до 45 лева на ден – 7,03 на сто.

През 2022 г., право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта;

са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;

не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.


Общо 2,5 милиона българи се осигуряват във фонд „Безработица“, като 147 805 са регистрираните безработни през миналата година. От тях обаче само 59 495 души са имали право на обезщетение за безработица. По-често без работа остават жените, като те са над 56% от регистрираните безработни. Всеки трети регистриран безработен е бил над 54 години, а най-малко са били най-младите на възраст до 24 години включително.

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година.

Продължава тенденцията безработните да са повече от намерилите работа

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица до 31 март 2022 г. е 12,00 лв., от 1 април то става 18,00 лв. Максималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2022 г. е 74,29 лв. до 31 март и 85,71 лв. след тази дата.

НОИ
НОИ

Най-много безработни през миналата година са били регистрирани през януари и декември съответно 62 179 и 63 327 души, а най-малко през май и юни, когато е и активният сезон в земеделието и в туризма. 70 на сто от регистрираните безработни са били със средно образование, 11,7% - с основно, 7,43% - с висше магистър, а 4,32% с висша бакалавър.

Средното обезщетения за безработица е било 652 лева, като мъжете са взимали по 725,46 лева, а жените – 595,69 лева. Най-високо е средното обезщетение в Благоевград – 888,97 лева средно, София – 818,40 лева и Кърджали – 709,20 лева. интересното е, че в Кърджали и Благоевград са сред градовете, в които средните заплати са едни от най-ниските.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg