Усложняването на зимната обстановка ще окаже влияние и върху допълнителните мерки, които трябва да се предприемат, за да се осигурят здравословни и безопасни условия на труд в предприятията, коментира инж. Ренета Василева, експерт по безопасност и здраве при работа в консултантска компания, профилирана в сферата на трудовата безопасност.  
 
Тези мерки ще изискват по-голям финансов ресурс, какъвто предприятията към момента не притежават или ще бъдат затруднени да осигурят. Мерките за безопасност в производствените предприятия през зимния сезон обхващат осигуряване на условия на работно място, в т.ч.  оптимален микроклимат и безопасност на работното оборудване при зимни условия.
 
Хибридното работно място може да изглежда като отговор на временен проблем, но последните месеца показаха, че може да е решение за бъдещето на работните процеси, коментира инж. Ренета Василева и допълни, че е необходимо да бъдат намерени начини за структуриране и балансиране на работата, безопасността, комуникацията и психичното здраве.

Хибридният модел е най-предпочитаният за извършване на работата към момента, според Василева.

Проучване на "Boston Consulting Group" показва, че 75 процента от служителите, които са преминали на хибриден модел на работа през последните две години, са поне толкова продуктивни при изпълнение на индивидуалните си задачи, колкото са били преди удара на пандемията. И около половината споделят, че са поне толкова продуктивни при задачи за съвместна работа, които обикновено се изпълняват в екип на едно място.
 
Непрекъснато променящият се свят наложи нови модели на работа. Това зависи от естеството на работата и какви са договорените условия за работа хоум офис. Всичко е много индивидуално - зависи от компанията, от работодателите, от служителите, коментира инж. Ренета Василева нагласите на служителите за дистанционна или работа в офиса. В много компании служителите предпочитат да работят хоум офис, особено в ИТ бизнеса. Част от служителите предпочитат да посещават офиса за срещи, конференции или да се разнообразят и общуват с колегите. В други фирми служителите са на график- една седмица работят от вкъщи, една седмица - от офиса, или пък определени дни от седмицата, т.е. използват хибридния модел.
 
ИТ фирмите, счетоводителите, чуждестранни фирми, с регистрирана дейност в България, без да наемат офис помещения, предпочитат служителите да работят хоум офис, посочва експертът. Административните дейности, част от държавната администрация предпочитат хибридния модел на работа. При производствените предприятия само административният персонал използва хибридния модел на работа.
 
Пандемията от КОВИД-19 показа колко важно е значението на здравословните и безопасни условия на труд - от една страна за защитата здравето на работниците и функционирането на нашето общество, от друга - за икономически и социални дейности, отбеляза Ренета Василева. Според нея възстановяването и възобновяването на производителността трябва да включва и задължителен ангажимент за поддържане на здравословни и безопасни условия на труд на работните места. Това се отнася и при работа от разстояние.
 

istock
istock

Структурните, организационните и технологичните промени в работната среда водят до повишено въздействие върху равновесието между професионалния и личния живот, посочи експертът. Необходимо е да се оценява въздействието на новите модели на заетост и работа върху равновесието между професионалния и личния живот и здравето и благосъстоянието на работното място. Голямо влияние оказват различните форми на гъвкавост и внедряването на нови технологии - например хоум офис работа, осъществявана с помощта на ИКТ.
 
Гъвкавата организация на работата оказа съществено значение за положително психично благоденствие на работниците и тяхното здраве, посочи експертът и допълни, че гъвкавостта и по-високите степени на контрол на времето на работа (хоум офис), могат да доведат до по-добър баланс между професионалния и личния живот, както и намаляването на стреса, свързан с пътуване до работното място.

Работодателят е задължен да ни информира за обученията във фирмата

Психосоциалните рискове, демографските промени под формата на застаряваща работна сила, промяна в моделите на работа налагат постоянно обмисляне и вземане на мерки, относно безопасността и здравето при работа. Здравословните и безопасни условия на труд изпълняват съществена роля, защото със застаряването на работниците е важно работната среда и задачите да се адаптират към специфичните им нужди и също така е нужно да се сведат до минимум рисковете, смята експертът.
 
Цифровите технологии осигуряват на работниците, включително работниците с увреждания или по-възрастните работници, и техните работодатели цифрови решения, които да подпомагат тяхното здраве и благосъстояние. Според инж. Ренета Василева този напредък в технологиите може да осигури по-големи възможности за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот както за жените, така и за мъжете, и за подпомагане на прилагането на ЗБУТ. Насърчаването на култура на превенция е от съществено значение за здравословната и безопасна работна среда, изтъкна Василева.
 
Според нея през последните години се наблюдава повишаване на отговорността на работодателите, но ситуацията с КОВИД-19 оказа негативно влияние върху провеждането на присъствените обучения. Последните две години обученията по безопасност на труда са изцяло онлайн, което не дава възможност за предоставяне на практически методи за безопасност при работа, смята експертът. Проблем се създава и при назначаването на нови работници и служители при тяхното въвеждане в работата, особено ако тя е свързана с обслужване и поддържане на машини и съоръжения. Все пак работодателите оценяват необходимостта от провеждането на специализирани обучения за придобиване на конкретни знания и умения в областта на безопасността и здравето при работа.
 

istock
istock

Най-голямо внимание на обученията по безопасност се обръща в производствените предприятия, каза инж. Ренета Василева. Причината е, че законодателството изисква задължителни обучения за лицата, които обслужват и поддържат съоръжения с повишена опасност и електрически уредби.
 
Според експерта усложняването на зимната обстановка ще окаже влияние и върху допълнителните мерки, които трябва да се предприемат, за да се осигурят здравословни и безопасни условия на труд в предприятията. Тези мерки ще изискват по-голям финансов ресурс, какъвто предприятията към момента не притежават или ще бъдат затруднени да осигурят. Мерките за безопасност в производствените предприятия през зимния сезон обхващат осигуряване на условия на работно място, в т.ч.  оптимален микроклимат и безопасност на работното оборудване при зимни условия.
 
Хибридното работно място може да изглежда като отговор на временен проблем, но последните месеца показаха, че може да е решение за бъдещето на работните процеси, коментира инж. Ренета Василева и допълни, че е необходимо да бъдат намерени начини за структуриране и балансиране на работата, безопасността, комуникацията и психичното здраве.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg