Посредством измененията на Кодекса на труда от 1 август 2022г., се създават задължения за работодателя да запознава работника или служителя с вътрешните правила за работната заплата, да осигурява информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор съобразно предвидените възможности в трудовото законодателство, както и за организираните от работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения.

Промените имат за цел гарантиране правото на работника или служителя да получава пълната информация относно трудовото правоотношение, което е предпоставка за по-голяма удовлетвореност от работата, както и за избягване на трудови спорове. Какви са новите изисквания към работодателите в тази сфера, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Ако сме в конфликт на интереси, може да ни забранят втора работа

Едно от измененията в Кодекса на труда от 1 август 2022г. изисква от работодателя да предостави на работниците или служителите информация за осигурявани от него обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения.

istock
istock

Механизмите, през които това задължение трябва да се изпълни са различни и зависят от преценката и възможностите на работодателя. В съвременните условия то може да се изпълнява включително и по дигитален път. Такава информация обикновено се съдържа в целевите планове на работодателя за тази дейност. Тя може да обхваща предмета на обученията, мястото и продължителността на провеждането им, условията за провеждане и други.

Следващата промяна е свързана с обезпечаване от работодателя на информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

Имам ли право на заплащане по време на стачка

Задължението на работодателите е формулирано като дължимо спрямо всички работници и служители. То може да бъде реализирано чрез общи или по-конкретни разяснения относно законовите изисквания за прекратяване на трудовото правоотношение, поднесени през всякакви информационни механизми съществуващи в предприятието, включително и дигитални, ако такива има изградени. Няма пречка задължението да бъде изпълнено, като се предостави готова и общо приета информация, която да насочи интересуващите се към съществуваща такава в различни информационни среди.

Когато работодателят иска да прекрати конкретно индивидуално трудово правоотношение, той дължи индивидуално изпълнение на задължението си информация към конкретния работник.

Справка:

чл. 127 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg