Ръст на младежката безработица в България през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на предходната година отчита Националния статистически институт (НСИ).

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години през първото тримесечие на 2024 г. е 9,3 на сто (9,7 на сто при мъжете и 8,7 на сто при жените), съобщи днес НСИ. В сравнение със същото тримесечие на 2023 г. този коефициент е по-висок с 2,2 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 1,6 процентни пункта, а при жените - с 2,9 процентни пункта.

Ръст на безработните младежи у нас

Справка в НСИ показва, че коефициентът на младежката безработица през първото тримесечие на 2023 г. е бил 7,1 на сто (8,1 на сто при мъжете и 5,8 на сто при жените). В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. този коефициент е бил по-нисък с 1,1 процентни пункта, което изцяло се е дължало на намалението му при жените - с 2,6 процентни пункта. 

Коефициентът на безработица през първото тримесечие на 2024 г. е 5 на сто или с 0,6 процентни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. Справка в НСИ показва, че през същия период на предходната година коефициентът на безработица е бил 4,4 на сто.

istock
istock

Oбщият брой на заетите през първото тримесечие на 2024 г. е 2 907,3 хил., от които 1 547,1 хил. мъже и 1 360,2 хил. жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите намалява с 0,7 на сто, което се дължи изцяло на намаление при жените. Относителният дял на заетите хора от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52,8 на сто, като при мъжете този дял е 59,1 на сто, а при жените - 47 на сто. За сравнение общият брой на заетите през същия период на предходната година е бил 2 928,0 хил. и спрямо първото тримесечие на 2022 г. е белязал ръст от 2,1 на сто.

Общият брой на икономически неактивните хора (извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през първото тримесечие на 2024 г. се увеличава спрямо същия период на предходната година и достига 2 450,2 хил., от които 987,4 хил. (40,3 на сто) са мъже и 1 462,8 хил. (59,7 на сто) - жени. През първото тримесечие на 2023 г. общият брой на хората извън работната сила е бил 2 446,8 хил., сочи справка в НСИ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase