По данни на Националната агенция за приходите (НАП) всяка година хазната губи по 400 млн. лв. от укрити доходи.

Над 70% от автосервизите и 60% от строителните предприемачи заплащат поне част от труда на работниците си под масата.

Данните изнесе Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Една трета признават сивата икономика за престъпление

За да се справи с проблема, бизнесът ще разработи специален под-индекс за измерването на недекларираната заетост, както и конкретни мерки за ограничаването и превенцията на това явление.

АИКБ
АИКБ

Проектът „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ (BG05M9OP001-1.051-0001) е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“.

Недекларираният труд е най-масовия и неподатлив на промяна компонент на сивата икономика, който води и до влошаване на качеството на работните места.

НАП следи сделки за укриване на данъци

АИКБ има амбицията да предложи конкретни нормативни промени, за да отговори на тези предизвикателства“ посочи Велев.

Основен партньор на АИКБ ще бъде КНСБ. „Темата за недекларираната заетост и сивата икономика е една от темите, по които работодатели и синдикати работят заедно.

istock
istock

България е прекалено малка икономика, за да си позволим съществен дял на недекларираната заетост“ каза Пламен Нанков, вицепрезидент на КНСБ.

Продължителността на проекта е 30 месеца, а одобрената безвъзмездна финансова помощ за неговото изпълнение е в размер на 2,03 млн. лв., от които 1,72 млн. лв. европейско финансиране.

Останалите почти 305 хил. лв. ще бъдат платени от бюджета.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg