През първото тримесечие на 2023 година коефициентът на безработица у нас е 4.4%, или с 0.4 процентни пункта по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2022 година. Това показват данни на Националния статистически институт. 

По отношение на заетостта за населението на възраст 15 - 64 навършени години, коефициентът нараства с 1.6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 70.4%. 

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.7%, като в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. се увеличава с 1.4 процентни пункта.

Предлагат нови мерки за наемане на безработни

Данните на института показват, че икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 051 400 и представляват 26.3% от населението в същата възрастова група (23.0% от мъжете и 29.6% от жените). 39.1% от тях са неактивни поради участие в образование или обучение.


Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 43 600, или 4.1% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Безработните лица през първото тримесечие на 2023 г. са 134.9 хил., от които 72.8 хил. (54.0%) са мъже и 62.1 хил. (46.0%) - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица намалява с 8.7 хил., или с 6.1%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 0.4 процентни пункта и достига 4.4%, съответно 4.5% за мъжете и 4.3% за жените.

Намалява броят на регистрираните безработни в бюрата по труда

От всички безработни лица 12.4% са с висше, 57.7% - със средно, и 30.0% - с основно или пониско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.6% за висше, 4.5% за средно и 13.3% за основно и по-ниско образование.

Продължително безработните лица (безработни от една година или повече) са 70.3 хил., или 52.1% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2.3%, като е повисок при мъжете (2.6%) в сравнение с жените (1.9%).

От общия брой на безработните лица 19.3 хил., или 14.3%, търсят първа работа.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години през първото тримесечие на 2023 г. е 7.1% (8.1% при мъжете и 5.8% при жените). В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-нисък с 1.1 процентни пункта, което изцяло се дължи на намалението му при жените - с 2.6 процентни пункта.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg