Инспекцията по труда е възстановила обема на контролната дейност на нивата отпреди пандемията. Констатираните за полугодието на 2021 г. нарушения са 97 355, съобщават от пресцентъра на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда " /ИА "ГИТ"/.

С извършените 20 634 проверки за първото полугодие на 2021 г. Инспекцията по труда е увеличила с една четвърт броя на проверките спрямо същия период на 2020 г., когато за два месеца действаше извънредното положение за превенция на разпространението на КОВИД-19.

Къде у нас търсят работници

Данните показват, че контролната дейност е възстановена в обема отпреди кризата, въпреки продължаващата епидемична обстановка и вменените допълнителни ангажименти на Инспекцията по труда по контрол на някои от мерките за запазване на заетостта, се посочва в съобщението.

Проверени през периода са 18 060 предприятия с над 800 000 наети в тях. Установените при проверката нарушения са 97 355. Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения, - по възникването, изпълнението и прекратяването им, по работното време, почивките и отпуските, по заплащането на труда и др., са 45 470. Нарушенията на разпоредбите, свързани с безопасността и здравето на работа, са почти 51 500.

istock
istock

Делът на нарушенията, свързани със заплащането на труда, които са 10 650, продължава да бъде най-висок спрямо всички нарушения по изпълнението на трудовите правоотношения. В същото време обаче, продължава тенденцията да намалява сумата на установените забавени възнаграждения, която през първото полугодие на 2021 г. е била 3.5 млн. лв. За сравнение - за същия период през 2020 г. сумата е била 5.5 млн. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени близо 2.5 млн. лева.

Какви обезщетения ни дължи шефът при прекратяване на трудовия договор

Високият дял на нарушенията по заплащане на труда е свързан и с факта, че работещите най-често подават сигнали за този вид нарушения. Често те претендират за договорени устно суми или за неизплатени възнаграждения за периоди, в които са работили без трудови договори. В тези случаи не може да бъде установен безспорно размерът на задълженията и работодателят не може да бъде задължен да изплати сумите. Случаите на работа без трудов договор са 1367.

По отношение на безопасността и здравето при работа най-много са нарушенията, свързани с цялостната организация на тази дейност - почти 34 000, тъй като такава трябва да бъде създадена за всяко работно място - както в производствените помещения, така и в офисите.

istock
istock

За живота и здравето на работещите обаче най-сериозен риск създават нарушенията, свързани с обезопасеността на работното оборудване, които за полугодието на 2021 г. са 11 200. С отстраняването им след намесата на Инспекцията по труда намаляват и опасностите, които могат да доведат до тежки трудови инциденти.

Възстановяват част от разходите на новонаети безработни

През полугодието на 2021 г. са съставени 4244 акта за установяване на административно нарушение. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е в размер на 4.6 млн. лева.

През периода е бил представен разработеният по проекта "Оптимизация и иновации в ИА "ГИТ" иновативен начин на контрол - чрез въпросници за самоконтрол. Чрез него работодателите ще могат сами да установят в каква степен прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията преди проверката. Специален софтуер анализира отговорите на въпросниците и дава насоки на инспекторите по труда в кои обекти на контрол рискът от нарушения е висок, за да се извърши и физическа проверка.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg