Разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10% през   четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо година по-рано, показват данните на НСИ.

В тях влизат сумата  от  начислените средства  за  работна  заплата,  разходите  за  социални  и  здравни  осигуровки,  обезщетенията  по Кодекса на труда, Закона за държавния служител (ЗДС) и Кодекса за социално осигуряване, както и социалните разходи и надбавки и данъка върху социалните разходи.

Увеличението на разходите за труд в индустрията е с 4.6%, в услугите - с 8.2%, и в   строителството - с  6%. Най-висок ръст на общите разходи  за  труд на годишна база има в  секторите „Образование“ -  с  25.6%,  „Хуманно  здравеопазване и  социална  работа“-  с  24.7%,  и „Операции с недвижими имоти“ - с 20.5%.

Може ли средната заплата да стане 2450 лева

Намаление е регистрирано в „Култура, спорт и  развлечения“ - с  2.4%, и „Хотелиерство и  ресторантьорство“- с  0.9%.

През четвъртото тримесечие на 2020   г. спрямо четвъртото тримесечие на 2019  г.  разходите за възнаграждение  за  един  отработен  час се  увеличават  с 10%,  а  другите  разходи  (извън  тези  за възнаграждения) - с 10.1%.

istock
istock

Разходите  за  възнаграждения  включват  начислените  средства  за  работна  заплата  и социалните разходи и надбавки, а в другите разходи са разходите за сметка на работодателя за обезщетения по КТ, ЗДС и КСО, социални и здравни осигуровки.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо  същия  период  на  предходната  година  варира  от 24.8% за „Образование“  до  намаление с 3.1%  за „Култура, спорт и  развлечения“.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg