Нови правила за провеждането на инструктаж по безопасност и здраве при работа, предвиждат промени в Наредбата за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, качена за обществено обсъждане.

В нея е записано, че формите за провеждане на инструктажите са присъствена и дистанционна.

В предприятия с по-малко от 50 работещи и/или с ограничен обем на производствени дейности, както и на работещи, които извършват работа от разстояние, се допуска едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място.

С промените се предвижда дистанционното провеждане на инструктажите да става чрез средствата на информационните и комуникационните технологии. Като работодателят ще бъде задължен да утвърди правила за това и да запознае работещия с тях.

При присъствено провеждане на инструктажа документирането ще става в книги за инструктаж, а при дистанционното – чрез електронен документ. Електронните документи пък ще се подписват с усъвършенстван или квалифициран електронен подпис.

Окончателно приеха условията за работата от вкъщи

Удостоверяването на проведения инструктаж чрез подписване има важно значение при разследване на трудови злополуки, поради което изискването за удостоверяване чрез усъвършенстван или квалифициран електронен подпис създава по-голяма сигурност, пише в мотивите към проекта. Въвежда се изискване тези документи да се съхраняват в трудовото досие на работещия.

istock
istock

Премахва се задължението за фирмите да издават допълнителна служебна бележка за проведен начален инструктаж. Целта е да се намали административната тежест за работодателите.

Промените в наредбата ще влязат в сила, ако бъдат приети, 3 месеца след обнародването ѝ, за да може да има достатъчно време на предприятията за извършване на съответните промени, които са необходими в организацията за провеждане и документиране на инструктажите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase