При очакваното оживление на икономиката, наличието на психосоциални и организационни рискови фактори като висока работна натовареност, кратки срокове за изпълнение, дълго и/или нестандартно работно време (работа на смени, нощен труд), несигурна работа или работа в изолация, допринасят за развитието на някои хронични разстройства и заболявания.

Това е записано в Проект на Национална програма по безопасност и здраве при работа 2022 – 2024 година, предложен от Министерството на труда и социалната политика за обществено обсъждане.Целта й е да се очертаят ангажиментите на държавните органи, работодателските, синдикалните и неправителствените организации за насърчаването на високи стандарти за условията на труд, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове.

От началото на настоящия век броят на работниците в нетипични форми на заетост (срочни трудови договори, самостоятелна заетост, работници, наети чрез агенции за временна заетост) е нараснал значително и този процес ще продължи и през следващите години.

Глобализацията, както и пандемията дадоха тласък за развитието на нови технологии, и по-специално на информационно-комуникационните технологии (ИКТ). По данни на комисията в резултат на пандемията близо 40% от работниците са започнали да работят дистанционно на пълно работно време. Бързото разпространение на ИКТ и интернет променя начина, по който дружествата организират производството, и води до изменения на условията и организацията на труда. Напредъкът в технологията може да осигури нови възможности за работниците на всички етапи от техния живот и кариера, пише в програмата..

Според експертите цифровите технологии могат да осигурят на работниците, включително работниците с увреждания или по-възрастните работници, и техните работодатели цифрови решения, които да подпомагат тяхното здраве и благосъстояние. Роботизацията, използването на изкуствен интелект и все по-голямото преобладаване на дистанционна работа намаляват рисковете от опасни задачи, като например такива в силно замърсени среди.

istock
istock

Новите технологии обаче също създават редица предизвикателства поради по-голямата нередовност от гледна точка на времето и мястото на извършване на работата и рисковете, свързани с новите инструменти и машини, предупреждават експертите от социалното министерство. ИКТ допринесоха за развитието на икономика, която функционира 24 часа в денонощието и 7 дни седмично, и налага възприемане на гъвкава организация на труда, голяма степен на гъвкавост на работното време и квази-постоянна готовност за работа.

Кои хора ще изпаднат от пазара на труда

Все по-широкото използване на компютри и автоматизирани системи на работните места води и до нарастване на случаите на работа в неподвижно положение на тялото и на физическо обездвижване на работното място, което  се свързва с повишени здравни рискове като исхемична болест на сърцето, някои видове рак и психологически проблеми като депресия и тревожност.

Промените в работната среда водят до повишено въздействие върху равновесието между професионалния и личния живот. Източниците на въздействие включват фактори като повишеното информационно натоварване, необходимостта от бърза реакция, високите изисквания по отношение на качеството на обслужването на клиентите и свързаните с тях изисквания работниците да са постоянно на разположение, както и бързите темпове на промените.

istock
istock

Необходимо е да се оценява въздействието на новите модели на заетост и работа, различните форми на гъвкавост и внедряването на нови технологии (например мобилна работа, осъществявана с помощта на ИКТ) върху равновесието между професионалния и личния живот и здравето и благосъстоянието на работното място, съветват експертите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg