Заплащането за труд, което жените в Европейския съюз получават, продължава да е средно с 16 % по-малко от това на мъжете и това представлява слабо подобрение спрямо 16,2 % от миналата година, съобщи ЕК.

Тази година Европейският ден на равното заплащане се пада на 4 ноември. С него се отбелязва денят, в който жените символично престават да получават заплащане за разлика от своите колеги мъже.

В навечерието на този ден първият заместник-председател на комисията Франс Тимерманс, комисарят по въпросите на заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен и комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова излязоха с изявление.

В него се посочва, че жените в Европа все още работят два месеца без заплащане в сравнение с колегите си мъже, а напредъкът към премахването на това неравенство е твърде бавен.

Колко повече взимат мъжете у нас от жените

Въпреки че през последните пет години предприехме някои стъпки в правилната посока, трябва да се направи повече и да се действа по-бързо, се казва в документа.


Деветдесет процента от европейците, както жени, така и мъже, считат, че е неприемливо жените да получават по-ниско заплащане от мъжете за една и съща работа.

Знанието е сила и следователно колкото повече подобряваме прозрачността относно основните причини за разликата в заплащането, толкова по-добре ще можем да я преодолеем.

Жените полагат 20% повече незаплатен труд от мъжете


Прозрачността в заплащането е важна, за да можем да установяваме случаи на дискриминация, както и за да бъде възможно работниците, служителите и потребителите сами да стигат до изводи и да предприемат действия.

64 % от европейците са заявили, че подкрепят публикуването на средните заплати по вид длъжност и пол в тяхното предприятие, се посочва в изявлението.

Прозрачността в заплащането ще ни помогне да се справим с първопричините за разликата в заплащането на жените и мъжете, заедно с други решения като възможността за равно разпределяне на отговорностите за полагане на грижи между жените и мъжете, която новата Директива на ЕС относно родителския отпуск и отпуска за лица, полагащи грижи, позволява.

iStock
iStock

Затова приветстваме обявените от новоизбрания председател Фон дер Лайен мерки, въвеждащи правнообвързващо изискване за прозрачност в заплащането, които ще бъдат предложени през първите 100 дни от новия мандат на Комисията, се казва в изявлението на комисарите.

Колко мъже не работят, за да отглеждат дете

Факторите, на които се дължи разликата в заплащането на жените и мъжете, са многобройни.

Жените по-често работят на непълно работно време, сблъскват се с корпоративния „стъклен таван“, работят в по-ниско платени отрасли или често трябва да поемат основната отговорност в грижата за своите семейства. 

Един от начините за справяне с тези фактори е подобряването на равновесието между професионалния и личния живот на работещите родители и на лицата, полагащи грижи. За тази цел през април 2017 г. Комисията направи предложение, което бе одобрено от Европейския парламент и от Съвета през януари 2019 г.

iStock
iStock

Кой ще остане да работи след 40 години

Досега бяха отпуснати 14,2 милиона евро за финансиране на проекти за борба със стереотипите по отношение на професионалното ориентиране и избора на професия, за мястото на жените във вземането на решения и в равновесието между професионалния и личния живот, за преодоляването на неравенството между половете в рамките на живота, както и за начините за справяне с разликата в заетостта, заплащането и пенсиите.

През 2018 г. Комисията започна извършването на оценка на мерките за равно заплащане, която понастоящем финализира. В Заключенията на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси от юни 2019 г. се отправя призив към Европейската комисия да следи активно текущата оценка.

От януари до април 2019 г. Европейската комисия проведе обществена консултация, за да събере мнения от широк кръг заинтересовани страни относно функционирането и прилагането на законодателството на ЕС, свързано с равното заплащане.

Понастоящем Европейската комисия работи по оценката на принципа на равно заплащане, която е посочена в Плана за действие като един от конкретните резултати.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg